Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

Jiyè 2020

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 36 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Nouvèl enpòtan nan vil la
1969

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-31-20

Afiche 07-31-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 1,644 ka konfime ak pwobab, 15,117 tès negatif, 1,027 rekiperasyon, 612 ka aktif, 52 entène lopital depi epidemi an, ak 5 de.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1905

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-30-20

Afiche 07-30-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 1,572 ka konfime ak pwobab, 14,781 tès negatif, 1,006 rekiperasyon, 561 ka aktif, 49 entène lopital depi epidemi an, ak 5 de.... li piplis..

Komisyon Konsèy &
3178

Sevierville Commons Asosyasyon

Misyon Asosyasyon Sevierville Commons se pou bay rezidan yo, vizitè yo, pwopriyetè biznis yo, vil la ak konte yo yon eksperyans agreyab Anba Lavil la pandan y ap rekonèt, prezève, ak amelyore.... li piplis..

Komisyon Konsèy &
1998

Komisyon Konsèy dechè solid

Konsèy sa a konsiste de reprezantan ki soti nan konte a ak chak vil nan konte a. Objektif yo se diskite sou bezwen dechè solid nan konte a. Orè reyinyon: 3yèm Mèkredi chak mwa. ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1878

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-29-20

Afiche 07-29-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 1,541 ka konfime ak pwobab, 14,627 tès negatif, 979 rekiperasyon, 557 ka aktif, 50 entène lopital depi epidemi an, ak 5 lanmò.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2012

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-28-20

Afiche 07-29-20. Depatman sante leta 28 jiyè. rapò: gen 1,497 ka konfime ak pwobab, 14,486 tès negatif, 961 rekiperasyon, 531 ka aktif, 48 entène lopital depi epidemi an, ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1999

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-27-20

Afiche 07-28-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 1,401 ka konfime ak pwobab, 14,011 tès negatif, 925 rekiperasyon, 472 ka aktif, 45 entène lopital depi epidemi an, ak 4 lanmò.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1893

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-26-20

Afiche 07-26-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 1,357 ka konfime ak pwobab, 13,771 tès negatif, 902 rekiperasyon, 451 ka aktif, 44 entène lopital depi epidemi an, ak 4 lanmò.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1892

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-24-20

Afiche 07-24-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 1,302 ka konfime ak pwobab, 13,482 tès negatif, 881 rekiperasyon, 417 ka aktif, 43 entène lopital depi epidemi an, ak 4 lanmò.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1927

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-23-20

Afiche 07-23-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 1,269 ka konfime ak pwobab, 13,239 tès negatif, 867 rekiperasyon, 398 ka aktif, 43 entène lopital depi epidemi an, ak 4 lanmò.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2038

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-22-20

Afiche 07-22-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 1,174 ka konfime ak pwobab, 12,761 tès negatif, 847 rekiperasyon, 323 ka aktif, 43 entène lopital depi epidemi an, ak 4 lanmò.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1989

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-21-20

Afiche 07-21-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 1,156 ka konfime ak pwobab, 12,622 tès negatif, 809 rekiperasyon, 343 ka aktif, 42 entène lopital depi epidemi an, ak 4 lanmò.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1974

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-20-20

Afiche 07-20-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 1,112 ka konfime ak pwobab, 12,405 tès negatif, 779 rekiperasyon, 329 ka aktif, 41 entène lopital depi epidemi an, ak 4 lanmò.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1959

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-19-20

Afiche 07-19-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 1,087 ka konfime ak pwobab, 12,203 tès negatif, 746 rekiperasyon, 337 ka aktif, 38 entène lopital depi epidemi an, ak 4 lanmò.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1877

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-18-20

Afiche 07-19-20. Soti nan depatman sante eta a: gen 1,077 ka konfime ak pwobab, 12,041 tès negatif, 736 rekiperasyon, 337 ka aktif, 38 entène lopital depi epidemi an, ak 4 lanmò.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1917

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-17-20

Afiche 07-17-20. Soti nan depatman sante eta a: gen 1,052 ka konfime ak pwobab, 11,926 tès negatif, 725 rekiperasyon, 323 ka aktif, 35 entène lopital depi epidemi an, ak 4 lanmò.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1929

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-16-20

Afiche 07-17-20. Soti nan depatman sante eta a: gen 1,010 ka konfime ak pwobab, 11,640 tès negatif, 688 rekiperasyon, 318 ka aktif, 32 entène lopital depi epidemi an, ak 4 lanmò.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
728377

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-15-20

Afiche 07-15-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 978 ka konfime ak pwobab, 11,362 tès negatif, 671 rekiperasyon, 303 ka aktif, 32 entène lopital depi epidemi an, ak 4 lanmò. ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1927

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-14-20

Afiche 07-14-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 942 ka konfime ak pwobab, 11,097 tès negatif, 641 rekiperasyon, 297 ka aktif, 31 entène lopital depi epidemi an, ak 4 lanmò. ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1958

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-13-20

Afiche 07-13-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 924 ka konfime ak pwobab, 11,005 tès negatif, 620 rekiperasyon, 300 ka aktif, 31 entène lopital depi epidemi an, ak 4 lanmò. ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1890

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-12-20

Afiche 07-12-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 912 ka konfime ak pwobab, 10,846 tès negatif, 600 rekiperasyon, 309 ka aktif, 30 entène lopital depi epidemi an, ak 3 lanmò. ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1806

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-11-20

Afiche 07-12-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 915 ka konfime ak pwobab, 10,788 tès negatif, 587 rekiperasyon, 325 ka aktif, 30 entène lopital depi epidemi an, ak 3 lanmò. ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1903

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-10-20

Afiche 07-11-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 884 ka konfime ak pwobab, 10,688 tès negatif, 574 rekiperasyon, 307 ka aktif, 30 entène lopital depi epidemi an, ak 3 lanmò. ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1882

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-09-20

Afiche 07-10-20. Gen 863 ka konfime ak pwobab, 10,493 tès negatif, 538 rekiperasyon, 322 ka aktif, 28 entène lopital depi epidemi an, ak 3 lanmò nan Sevier Coun. li piplis..

Uncategorised
3215

Pratike bon ijyèn epi kenbe tout moun an sekirite!

Kòm nou ouvri kounye a pou biznis epi pandan n ap prepare pou òganize anpil evènman bèl bagay, nou te vle pran yon ti moman tou pou pataje mezi sekirite ak direktiv Sant Konvansyon Sevierville. p... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1839

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-08-20

Afiche 07-09-20. Gen 857 ka konfime ak pwobab, 10,194 tès negatif, 509 rekiperasyon, 345 ka aktif, 27 entène lopital depi epidemi an, ak 3 lanmò nan Konte Sevier akòz COVI.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
11255

Ofisyèl Konte Sevier yo mande pou kouvri figi an piblik

Mizajou 09-03-20. Majistra Konte Sevier, Larry Waters, pwolonje lòd pou kouvri figi yo jiska 09-30-20 lè li pibliye Dekrè Egzekitif 34. Vizite seviercountytn.gov pou wè lòd egzekitif la. Tanpri sonje... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1866

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-07-20

Afiche 07-07-20. Gen 857 ka konfime ak pwobab, 9,555 tès negatif, 482 rekiperasyon, 372 ka aktif, 26 entène lopital depi epidemi an, ak 3 lanmò nan Konte Sevier akòz COVID.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1911

MIZAJOU COVID 19 KONTE SEVIER 07-06-20

Afiche 07-06-20. Gen 830 ka konfime ak pwobab, 9,751 tès negatif, 459 rekiperasyon, 368 ka aktif, 26 entène lopital depi epidemi an, ak 3 lanmò nan Konte Sevier akòz COVID.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1915

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 07-05-20

Afiche 07-06-20. Gen 804 ka konfime ak pwobab, 9,519 tès negatif, 446 rekiperasyon, 355 ka aktif, 26 entène lopital depi epidemi an, ak 3 lanmò nan Konte Sevier akòz COVI.... li piplis..

Rezilta 1 - 30 nan 36

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo