Vil Sevierville - Logo

Kwen vèt

Vizite wèbsayt nou nan Green Corner nan gwoup Sant Kominotè a epi chèche enfòmasyon sou sa k ap “Going Green” nan Konte Sevier.

kwen vèt 300

Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville, Keep Sevier Beautiful and the Sever Solid Waste te kreye yon kote Sant Kominotè Sevierville ki se yon resous pou ede w jwenn enfòmasyon sou fason pou vin vèt epi ede kenbe Sevierville ak Konte Sevier bèl. Nan Kwen Vèt la ou pral jwenn kèk resous ou bezwen pou kòmanse vin vèt jodi a! Anba a gen kèk lyen ki mennen nan sit entènèt ki se gwo resous pou Konte Sevier!

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Parker, Direktè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo