Vil Sevierville - Logo

Konsesyon City Park

Family Aquatics Center, Softball and Youth Baseball Concessions: (Atik yo varye selon kote)

Soda $3.00
Dlo $2.50
Gatorade $3.00
Slushies $2.50
Chen cho $2.50
nachos $4.00
Uncrustables $2.00
Glas krèm - Gwo $2.50
Glas krèm - ti $1.50
vinegar $1.00
Bar sirèt $2.00
chips $1.50
Bonbon $1.50
Biskwit sèk $1.00
Kafe $1.00
Cho Chokola $1.00
Pen siwo myèl $1.00
Ring Pops/Suckers $0.50

Kontakte Nou

Christopher Betta
Sipèvizè Rekreyasyon Atletik

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Biwo: 865-453-6946

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Dokiman

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo