Vil Sevierville - Logo

Règleman

 1. Yon jwèt konsiste de 25 pwen. Ou dwe genyen jwèt la pa de pwen.
 2. Tout manm k ap jwe yo dwe mete chemiz matche. Nenpòt kalite chemiz akseptab osi lontan ke yo gen menm koulè a. Y ap bay yon peryòd gras de semèn nan kòmansman sezon an anvan règ sa a aplike. Se pral responsablite lòt kapitèn ekip la pou fè konnen abit la konnen yon jwè pa an inifòm. Nan moman sa a nenpòt jwè ki pa an inifòm p ap gen dwa jwe nan match sa a.
 3. Boul la dwe frape byen klè. Sa a se youn nan règ ki pi enpòtan yo epi tou se youn nan pi difisil pou rele pa abit la. Vyolasyon yo pi souvan nan manyen yo se:
  • KENBE: Vizib ralanti boul la pou li pa kite men jwè a osi vit ke li frape yo.
  • VOTE: Sa rive lè boul la nan yon pozisyon konsa ke jwè a dwe rive dèyè tèt li pou frape epi nan fè sa men li rete ak boul la ki lakòz yon aksyon voye.
  • SCOOPING OSWA LIVE: Sa rive lè w ap eseye jere yon boul ki ba ak yon pas anba men. Pas la fouye de-men anjeneral okipe yon boul ki ba. Men an refère epi boul la jwe sou ponyèt la.
 4. Lig "A" Sèlman: Retounen nan sèvis la dwe yon boul, pa gen okenn seri pèmèt.
 5. Boul la ka jwe ak nenpòt pati nan kò a soti nan ren anlè, eksepte sou sèvis la.
 6. Chak ekip gen dwa twa frape retounen boul la sou nèt la. Okenn jwè pa ka frape boul la de fwa youn apre lòt. EKSEPSYON: Yon blòk pa konte kòm yon frape, moun ki bloke boul la ka frape dirèkteman apre bloke boul la.
 7. LINE CENTRE: Pandan boul la nan jwèt yon jwè pa gendwa travèse liy santral la anba nèt la. Yo ka mache sou liy lan men yo pa konplètman sou liy lan. Nenpòt pati nan kò a, ki pa pye a, pral konsidere kòm yon vyolasyon liy santral.
 8. Tout jwè yo, eksepte sèvè a, dwe nan zòn jwe ekip la. Jwè yo dwe nan lòd kòrèk pou sèvi san yo pa gen sipèpoze devan dèyè oswa kòt a kòt jwè adjasan a nan moman yo kontakte boul la pou sèvi. Apre yo fin kontakte boul la pou sèvi jwè yo ka deplase nan nenpòt pozisyon sou teren an.
 9. DEPISTAGE: Jwè ki nan ekip k ap sèvi a pa ka bloke espre reseptè a sou sèvè chemen boul la. Sanksyon: Kote deyò.
 10. Yon sèvis legal frape ak yon men (louvri oswa fèmen) oswa nenpòt pati nan yon bra nan yon efò pou dirije boul la nan zòn opozan an. Sèvè a pral nan kwen dwat la nan tribinal la epi li pral gen senk segonn sèvi boul la apre siyal abit la. Yon boul sèvi ilegal epi li vin mouri si li:
  • Manyen etaj la sou bò sèvè a nan nèt la.
  • Manyen youn nan koekipye sèvè a.
  • Pase anba nèt la.
  • Travèse nèt la nèt deyò makè kasèt vètikal yo oswa pa totalman nan antèn yo nèt oswa tè andeyò limit.
  • Manyen plafon an oswa nenpòt ki obstak.
  • Sèvè a kontakte li soti nan zòn k ap sèvi a.
  • Li frape ilegalman.
  • Se balanse nan ak rate.
 11. Kontakte filè a oswa nenpòt pati ladan l, ki gen ladan sipò nèt la, platfòm abit, oswa antèn filè, pandan boul la ap jwe, sof si fòs boul la pa yon opozan pouse filè a oswa sipò li yo nan yon jwè.
 12. Chak ekip dwe jwenn de time-out pou chak match. Time-out pa ta dwe depase 1 minit.
 13. Nan ka blese, abit la gendwa rele yon minit delè yon ofisyèl pou jwè a refè oswa pou retire jwè a.
 14. Se sèlman jwè premye liy ki ka bloke oswa spike. Jwè liy dèyè yo dwe obsève liy 10' la. Yon jwè liy dèyè pa ka:
  1. Retounen boul la, nenpòt pati nan ki pi wo pase tèt la nan nèt la pandan y ap pozisyone.
  2. Retounen boul la, pandan ke yo nan lè a, li te kite etaj la sou oswa devan liy lan spiking. Sa a ankò konsidere kòm ekstansyon nan limit.
  • REMAK: YO KONSIDERE NENPÒT JWÈ KI GEN ENTANSYON POU BLOKE SI YON PATI KÒ YO PLASE ANWÈ WÒTÈ FILÈ A NAN YON POZISYON BLOKE.
 15. Lè yon objè etranje antre nan tribinal la, aksyon an ap sispann epi yo jwe pwen an.
 16. Yon bloke ka rive atravè nèt la epi manyen boul la apre boul la te pike; men pa ka manyen nèt la.
 17. RÈG SPIKE: Yon fi gendwa pike nenpòt ki lè ki pa nan sèvis la. Yon gason ka spike si yon fi te manyen boul la nan sèvis la, si boul la vin sou nèt la plis fwa li ka spiked imedyatman.
 18. RAPÒ GASON/FEM: Kantite maksimòm gason ki pèmèt nan tribinal la yon sèl fwa se 3; kantite maksimòm fanm se 4. Ekip yo pa ka gen plis pase 6 atè a yon sèl fwa. Ekip yo dwe genyen 4 jwè tou pou yo kòmanse ak/oswa kontinye yon jwèt.
 19. "PRET JWÈ": Si yon ekip gen sèlman kat jwè, yo ka mande kòmandan ekip opoze a oswa reprezantan pou pèmèt ekip yo chwazi yon lòt jwè. Ekip opoze a gen dwa refize sa, si yo vle. Okenn EKIP PAP PÈTE RANMASE PLIS PASE YON JWÈ. Yon ekip ki gen senk jwè dwe jwe ak senk ki pa gen pick ups.
 20. SUBSTITUTIONS: Ranplasman yo otorize sou yon baz wotasyon sèlman, sof si gen yon blesi nan yon manm nan ekip la. Jwè yo ka vire nan jwèt la chak fwa ekip yo akòde boul la sou yon bò deyò, kòm yon ranplasan pou yon lòt jwè. Pozisyon jwè yo vire nan jwèt la dwe menm nan soti nan jwèt la.
 21. Pa gen okenn kondisyon kalifikasyon jwè lòt ke tout jwè yo dwe gen omwen sèz ane laj. Yon jwè ki poko gen dizwitan DWE GENYEN siyati paran oswa gadyen.
 22. Si boul la frape plafon an nenpòt lè li konsidere kòm nan jwe. Sòf si li travèse nèt la apre li frape plafon an. Epitou objektif baskètbòl yo, privye, elatriye ak mi yo konsidere kòm deyò. Rezilta a se ekip la ki pa t 'frape boul la nan objè a vin sèvi la.
 23. Rido ki genyen ant de tribinal yo pral fèmen. Si boul la fè kontak ak rido a yon pwen ap bay ekip la pa frape rido a.
 24. Retounen nan sèvis la kapab yon "bouch" oswa "men-set" nan lig "B" sèlman. Ankò, "A" Lig dwe yon "bonp"
 25. Yo p ap pèmèt bloke nan yon sèvis.
 26. Lè yon sèl moun nan tribinal devan an, yon lòt moun ka antre devan an pou bloke, mete pase, oswa frape boul la sou nèt la, sepandan jwè sa a PA gen dwa pike.
 27. Ou ka jwe boul nan pye a sèlman si pye a rete sou planche a. Pa gen dwa choute dirèk nan boul la.
RÈG SA YO APLIKE POU "A" DIVIZYON SÈLMAN
 1. Tout "dinks" dwe fèt ak dwèt yo ki plwaye ak ansanm, ak talon pye a nan men an nan do a nan men an.
 2. Tout retounen nan sèvi yo dwe "bouch" pa gen "ansanm" pèmèt.

Kontakte Nou

Christopher Betta
Sipèvizè Rekreyasyon Atletik

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Biwo: 865-453-6946

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Dokiman

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo