Vil Sevierville - Logo

volebòl

 Lig volebòl Winter Co-ed la kòmanse nan mwa janvye epi kouri jiska mas ak jwèt k ap jwe lendi ak jedi swa nan Sant Kominotè Sevierville. Pou plis enfòmasyon sou enskripsyon volebòl, tanpri kontakte biwo Atletis la nan 865-453-6946. 

Kontakte Nou

Christopher Betta
Sipèvizè Rekreyasyon Atletik

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Biwo: 865-453-6946

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Dokiman

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo