Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

2020

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 268 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Nouvèl enpòtan nan vil la
1719

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-31-20

Afiche 12-31-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 8,901 ka konfime ak pwobab, 50,888 tès negatif, 7,661 inaktif/rekiperasyon, 1,170 ka aktif, 175 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
16093

Depatman Sante anonse orè pou vaksinasyon ak tès COVID-19

Afiche 12-31-20. Enfòmasyon sa yo soti nan Depatman Sante Sevier County. Pral gen yon klinik vaksinasyon COVID-19 samdi 2 janvye sa a soti 8:30 am - 4 pm nan Sevier Co.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1596

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-30-20

Afiche 12-30-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 8,818 ka konfime ak pwobab, 50,740 tès negatif, 7,460 inaktif/rekiperasyon, 1,288 ka aktif, 175 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1435

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-29-20

Afiche 12-30-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 8,704 ka konfime ak pwobab, 50,566 tès negatif, 7,265 inaktif/rekiperasyon, 1,372 ka aktif, 171 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1621

MANDAT KOUVÈT FASYAL PWOLONJE Jiska 2-27-21

Afiche 12-29-20. Majistra Konte Sevier Larry Waters te pibliye Dekrè Egzekitif 55 jodi a, ki pwolonje manda mask lokal la jiska 27 fevriye 2021. Dekrè egzekitif konplè a disponib sou www.sevierco.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1639

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-26-20

Afiche 12-26-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 8,505 ka konfime ak pwobab, 50,226 tès negatif, 6,948 inaktif/rekiperasyon, 1,494 ka aktif, 170 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1711

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-24-20

Afiche 12-24-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 8,218 ka konfime ak pwobab, 49,330 tès negatif, 6,702 inaktif/rekiperasyon, 1,453 ka aktif, 169 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1832

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-23-20

Afiche 12-23-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 8,154 ka konfime ak pwobab, 49,130 tès negatif, 6,588 inaktif/rekiperasyon, 1,506 ka aktif, 167 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1749

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-22-20

Afiche 12-22-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 8,033 ka konfime ak pwobab, 48,928 tès negatif, 6,403 inaktif/rekiperasyon, 1,570 ka aktif, 167 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1658

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-21-20

Afiche 12-21-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 7,993 ka konfime ak pwobab, 48,894 tès negatif, 6,220 inaktif/rekiperasyon, 1,715 ka aktif, 165 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1911

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-20-20

Afiche 12-20-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 7,742 ka konfime ak pwobab, 48,131 tès negatif, 6,155 inaktif/rekiperasyon, 1,529 ka aktif, 165 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2981

Tès COVID-19 ap kontinye nan Depatman Sante Sevier County

Afiche 12-20-20. Tès gratis pou COVID-19 kontinye nan Depatman Sante Sevier County. Apati 21 desanm, Depatman Sante Sevier County, ansanm ak lòt 89 konte sante. ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1482

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-19-20

Afiche 12-20-20. Akòz volim tès yo ap trete, depatman sante eta a prevwa pibliye yon rapò konbine pou konte chak jou 19 desanm ak 20 desanm yo. Pou plis enfòmasyon sou rapò eta a,... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1705

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-18-20

Afiche 12-18-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 7,359 ka konfime ak pwobab, 47,448 tès negatif, 6,018 inaktif/rekiperasyon, 1,286 ka aktif, 160 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1579

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-17-20

Afiche 12-17-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 7,146 ka konfime ak pwobab, 46,631 tès negatif, 5,873 inaktif/rekiperasyon, 1,219 ka aktif, 158 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Etid posibilite
1755

Etid posibilite

Vil Sevierville ap mande pwopozisyon pou anboche yon konsiltan pou ranmase lajan pou devlopman yon etid posibilite pou pwojè kapital Parks & Recreation. document.documentElement.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1516

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-16-20

Afiche 12-16-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 6,993 ka konfime ak pwobab, 46,377 tès negatif, 5,733 inaktif/rekiperasyon, 1,206 ka aktif, 157 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Uncategorised
1253

Depatman Espesifik Antretyen Telefòn

Pann telefòn Depatman Ponpye Liy telefòn nou yo koupe tanporèman. Nou ka resevwa mesaj vwa nan moman sa a donk ou lib pou w kite yon mesaj. Nan ka ijans, tanpri rele 911.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1478

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-15-20

Afiche 12-15-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 6,770 ka konfime ak pwobab, 45,663 tès negatif, 5,595 inaktif/rekiperasyon, 1,121 ka aktif, 153 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1523

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-14-20

Afiche 12-14-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 6,594 ka konfime ak pwobab, 45,171 tès negatif, 5,391 inaktif/rekiperasyon, 1,153 ka aktif, 150 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1471

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-13-20

Afiche 12-13-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 6,453 ka konfime ak pwobab, 44,726 tès negatif, 5,343 inaktif/rekiperasyon, 1,063 ka aktif, 150 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1506

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-11-20

Afiche 12-12-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 6,126 ka konfime ak pwobab, 43,748 tès negatif, 5,262 inaktif/rekiperasyon, 820 ka aktif, 148 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1497

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-10-20

Afiche 12-10-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 5,964 ka konfime ak pwobab, 43,187 tès negatif, 5,246 inaktif/rekiperasyon, 676 ka aktif, 147 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1612

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-09-20

Afiche 12-09-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 5,862 ka konfime ak pwobab, 42,860 tès negatif, 5,168 inaktif/rekiperasyon, 653 ka aktif, 147 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1463

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-08-20

Afiche 12-08-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 5,646 ka konfime ak pwobab, 42,382 tès negatif, 5,075 inaktif/rekiperasyon, 530 ka aktif, 141 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1493

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 12-07-20

Afiche 12-07-20. Soti nan depatman sante leta a: gen 5,579 ka konfime ak pwobab, 42,225 tès negatif, 4,897 inaktif/rekiperasyon, 642 ka aktif, 140 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Alontèm Vakans
4566

Taks Ospitalite pou Lwaye Kout tèm - Mache sou Entènèt

Ki sa ki se yon inite pou lokasyon kout tèm? + Yon inite pou lokasyon a kout tèm se yon kay rezidansyèl ki lwe, swa an antye oswa an pati, pou mwens pase 30 jou kontinyèl. Sa a li piplis..

Alontèm Vakans
2343

E si mwen lwe pwopriyete mwen an atravè yon mache ak dirèkteman?

Ou pral bezwen kenbe tras de salè yo separeman. Ou pral kontinye rapòte salè dirèk yo bay Vil la pandan y ap mache a rapòte salè ou fè atravè yo. ... li piplis..

Alontèm Vakans
2271

Ki lè sa ap pran efè?

Chapit Piblik 787 (2020), ki anvigè 1ye janvye 2021, egzije pou mache inite lokasyon a kout tèm yo kolekte epi remèt taks lokal lokasyon pou inite lokasyon a kout tèm yo lwe atravè yon mache.... li piplis..

Alontèm Vakans
2442

Kisa k ap chanje?

Mache inite pou lokasyon a kout tèm yo responsab pou kolekte taks sou lokasyon yo sou plas lokasyon yo.... li piplis..

Rezilta 1 - 30 nan 268

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo