Vil Sevierville - Logo

Taks Ospitalite pou Lwaye Kout tèm - Mache sou Entènèt

 • Ki sa ki se yon inite pou lokasyon kout tèm? +

  Yon inite lokasyon a kout tèm se yon kay rezidansyèl ki lwe, swa an antye oswa an pati, pou mwens pase 30 jou kontinyèl. Sa a gen ladan, men se pa sa sèlman, yon kabin, kay, kondominyòm, oswa apatman. Yon inite lokasyon kout tèm se pa yon otèl oswa yon etablisman kabann ak manje maten. Li piplis
 • Ki sa ki se yon Mache Inite Lwaye a Kout tèm? +

  Mache inite lokasyon a kout tèm yo se biznis ki resevwa konpansasyon pou bay yon platfòm kote kliyan lwe inite pou lokasyon rezidansyèl a kout tèm, tankou kay, apatman, ak kondo nan men twazyèm pati. Sa a pa enkli otèl, motèl ak kabann ak dejene. Li piplis
 • Kisa k ap chanje? +

  Mache inite pou lokasyon a kout tèm yo responsab pou kolekte taks sou lokasyon yo sou plas lokasyon yo. Li piplis
 • Ki lè sa ap pran efè? +

  Chapit Piblik 787 (2020), ki anvigè 1ye janvye 2021, egzije pou mache inite lokasyon a kout tèm yo kolekte epi remèt taks lokal lokasyon pou inite lokasyon a kout tèm yo lwe atravè yon mache. Li piplis
 • E si mwen lwe pwopriyete mwen an atravè yon mache ak dirèkteman? +

  Ou pral bezwen kenbe tras de salè yo separeman. Ou pral kontinye rapòte salè dirèk yo bay Vil la pandan y ap mache a rapòte salè ou fè atravè yo.  Li piplis
 • 1

Pou Plis Enfòmasyon Vizite sitwèb depatman an nan www.tn.gov/revenue epi klike sou Èd Revni pou chèche repons oswa pou soumèt yon demann enfòmasyon.

Oswa tache se lyen ki mennen nan Avi a: https://www.tn.gov/content/dam/tn/revenue/documents/notices/local_occupancy/occupancy20-20.pdf

dokiman Lèt Marketplace Mizajou 11 18 (89 KB)

Kontakte Nou

hospitalitytax@seviervilletn.org

PO Box 5500
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865-453-5504

File kounye a

Depoze 2% taks sou restoran, amizman ak lojman isit la