Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

desanm 2020

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 9 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Nouvèl enpòtan nan vil la
2040

MANDAT KOUVÈT FASYAL PWOLONJE Jiska 2-27-21

Afiche 12-29-20. Majistra Konte Sevier Larry Waters te pibliye Dekrè Egzekitif 55 jodi a, ki pwolonje manda mask lokal la jiska 27 fevriye 2021. Dekrè egzekitif konplè a disponib sou www.sevierco.... li piplis..

Etid posibilite
2112

Etid posibilite

Vil Sevierville ap mande pwopozisyon pou anboche yon konsiltan pou ranmase lajan pou devlopman yon etid posibilite pou pwojè kapital Parks & Recreation. document.documentElement.... li piplis..

Uncategorised
1576

Depatman Espesifik Antretyen Telefòn

Pann telefòn Depatman Ponpye Liy telefòn nou yo koupe tanporèman. Nou ka resevwa mesaj vwa nan moman sa a donk ou lib pou w kite yon mesaj. Nan ka ijans, tanpri rele 911.... li piplis..

Alontèm Vakans
5237

Taks Ospitalite pou Lwaye Kout tèm - Mache sou Entènèt

Ki sa ki se yon inite pou lokasyon kout tèm? + Yon inite pou lokasyon a kout tèm se yon kay rezidansyèl ki lwe, swa an antye oswa an pati, pou mwens pase 30 jou kontinyèl. Sa a li piplis..

Alontèm Vakans
3024

E si mwen lwe pwopriyete mwen an atravè yon mache ak dirèkteman?

Ou pral bezwen kenbe tras de salè yo separeman. Ou pral kontinye rapòte salè dirèk yo bay Vil la pandan y ap mache a rapòte salè ou fè atravè yo. ... li piplis..

Alontèm Vakans
2841

Ki lè sa ap pran efè?

Chapit Piblik 787 (2020), ki anvigè 1ye janvye 2021, egzije pou mache inite lokasyon a kout tèm yo kolekte epi remèt taks lokal lokasyon pou inite lokasyon a kout tèm yo lwe atravè yon mache.... li piplis..

Alontèm Vakans
3048

Kisa k ap chanje?

Mache inite pou lokasyon a kout tèm yo responsab pou kolekte taks sou lokasyon yo sou plas lokasyon yo.... li piplis..

Alontèm Vakans
3105

Ki sa ki se yon Mache Inite Lwaye a Kout tèm?

Mache inite lokasyon a kout tèm yo se biznis ki resevwa konpansasyon pou bay yon platfòm kote kliyan lwe inite pou lokasyon rezidansyèl a kout tèm, tankou kay, apatman, ak ... li piplis..

Alontèm Vakans
7649

Ki sa ki se yon inite pou lokasyon kout tèm?

Yon inite lokasyon a kout tèm se yon kay rezidansyèl ki lwe, swa an antye oswa an pati, pou mwens pase 30 jou kontinyèl. Sa gen ladann, men se pa sa sèlman, yon kabin, kay, kondominyòm, oswa ap... li piplis..

Rezilta 1 - 9 nan 9

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo