Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

fevriye 2021

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 26 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Nouvèl enpòtan nan vil la
2748

MANDAT MASK KONTE SEVIER PWOLONJE JISKAL 15 AVRIL

Afiche 02-28-21. Yo pwolonje manda pou kouvri vizaj Konte Sevier a 11:59 pm 15 avril 2021. Gen plis enfòmasyon ki disponib nan https://www.seviercountytn.org/covid-19.html. Tanpri sonje... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2094

ENSKRIPSYON POU VAKKSUN KON-COVID-19, ENFÒMASYON SOU TÈS, GID KARANTYEN

EMA/Gouvènman Sevier County te pibliye yon nouvo sitwèb pou ede moun yo pran randevou pou vaksen yo, enfòmasyon sou tès yo, direktiv karantèn yo, ak kesyon yo poze souvan. Yo... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1630

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-27-21

Afiche 02-28-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,993 ka konfime ak pwobab, 61,154 tès negatif, 11,583 inaktif/rekiperasyon, 247 ka aktif, 251 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1593

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-25-21

Afiche 02-26-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,930 ka konfime ak pwobab, 60,720 tès negatif, 11,529 inaktif/rekiperasyon, 240 ka aktif, 250 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1606

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-24-21

Afiche 02-25-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,889 ka konfime ak pwobab, 60,479 tès negatif, 11,504 inaktif/rekiperasyon, 224 ka aktif, 249 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1622

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-22-21

Afiche 02-22-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,837 ka konfime ak pwobab, 60,272 tès negatif, 11,414 inaktif/rekiperasyon, 264 ka aktif, 246 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1628

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-21-21

Afiche 02-21-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,829 ka konfime ak pwobab, 60,195 tès negatif, 11,391 inaktif/rekiperasyon, 279 ka aktif, 246 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1562

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-19-21

Afiche 02-20-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,784 ka konfime ak pwobab, 59,903 tès negatif, 11,332 inaktif/rekiperasyon, 294 ka aktif, 245 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1578

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-18-21

Afiche 02-19-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,751 ka konfime ak pwobab, 59,761 tès negatif, 11,292 inaktif/rekiperasyon, 301 ka aktif, 243 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1683

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-17-21

Afiche 02-17-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,731 ka konfime ak pwobab, 59,637 tès negatif, 11,254 inaktif/rekiperasyon, 320 ka aktif, 241 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1634

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-16-21

Afiche 02-17-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,698 ka konfime ak pwobab, 59,562 tès negatif, 11,199 inaktif/rekiperasyon, 343 ka aktif, 241 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1730

Tennessee pou kòmanse vaksinasyon kont COVID-19 pou adilt ki gen 65 an oswa plis ak pwofesè yo; Lansman orè sou entènèt amelyore fasilite pou itilize

Afiche 02-17-21. REMAK: Depatman Sante Tennessee te bay enfòmasyon sa yo. Tennessee pral kòmanse enskri Tennesseans ki gen laj 65 ak plis ak moun ki nan Faz 1b nan ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1590

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-15-21

Afiche 02-16-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,674 ka konfime ak pwobab, 59,424 tès negatif, 11,152 inaktif/rekiperasyon, 368 ka aktif, 238 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1646

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-13-21

Afiche 02-14-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,610 ka konfime ak pwobab, 59,181 tès negatif, 11,083 inaktif/rekiperasyon, 374 ka aktif, 238 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1597

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-12-21

Afiche 02-13-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,573 ka konfime ak pwobab, 59,071 tès negatif, 11,041 inaktif/rekiperasyon, 380 ka aktif, 238 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1583

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-10-21

Afiche 02-10-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,462 ka konfime ak pwobab, 58,643 tès negatif, 10,925 inaktif/rekiperasyon, 388 ka aktif, 234 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1576

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-09-21

Afiche 02-09-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,430 ka konfime ak pwobab, 58,407 tès negatif, 10,911 inaktif/rekiperasyon, 370 ka aktif, 233 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1573

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-08-21

Afiche 02-09-21. Soti nan Depatman Sante Eta a: gen 11,394 ka konfime ak pwobab, 58,330 tès negatif, 10,871 inaktif/rekiperasyon, 377 ka aktif, 230 entène lopital depi soti nan.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1476

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-07-21

Afiche 02-07-21. Soti nan Depatman Sante Eta a: gen 11,372 ka konfime ak pwobab, 58,255 tès negatif, 10,851 inaktif/rekiperasyon, 375 ka aktif, 230 entène lopital depi soti nan.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1469

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-06-21

Afiche 02-06-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,338 ka konfime ak pwobab, 57,975 tès negatif, 10,816 inaktif/rekiperasyon, 376 ka aktif, 230 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1493

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-05-21

Afiche 02-06-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,285 ka konfime ak pwobab, 57,726 tès negatif, 10,766 inaktif/rekiperasyon, 375 ka aktif, 230 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1470

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-04-21

Afiche 02-04-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,253 ka konfime ak pwobab, 57,550 tès negatif, 10,710 inaktif/rekiperasyon, 401 ka aktif, 230 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1510

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-03-21

Afiche 02-04-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,194 ka konfime ak pwobab, 57,317 tès negatif, 10,667 inaktif/rekiperasyon, 388 ka aktif, 228 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1529

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-02-21

Afiche 02-03-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,170 ka konfime ak pwobab, 57,256 tès negatif, 10,585 inaktif/rekiperasyon, 449 ka aktif, 226 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2465

Mizajou enfòmasyon sou vaksen ak tès COVID-19-02-02-21

Afiche 02-02-21. REMAK: Depatman Sante Sevier County te bay enfòmasyon sa yo. Depatman Sante Eta TN kounye a ap bay moun ki gen 19 an vaksen COVID-70... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1548

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 02-01-21

Afiche 02-01-21. Soti nan depatman sante leta a: gen 11,137 ka konfime ak pwobab, 57,122 tès negatif, 10,546 inaktif/rekiperasyon, 457 ka aktif, 225 entène lopital depi epidemi an.... li piplis..

Rezilta 1 - 26 nan 26

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo