Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

2016

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 20 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Estati Estrikti
6185

Kat Estati Estrikti Konte Sevier

Kat Sevier County Estrikti Estati yo ap mete ajou pandan done yo ap trete. Vizite lyen an pou jwenn enfòmasyon aktyèl sou sitiyasyon zòn ki afekte yo. Tcheke pou mizajou kòm done yo kontinye ap pr... li piplis..

Pak ak Rekreyasyon
91494

Sevierville's PetSafe Unleashed Dog Park

  pdf Unleashed Dog Park Brochure (5.25 MB) Nan gran ouvèti Unleashed PetSafe Dog Park Sevierville, Majistra Bryan Atchley te deklare 13 me "Jounen PetSafe nan Seviervill". li piplis..

Uncategorised
17346

Aplikasyon pou Kont Taks Ospitalite

Verifye ke ou nan limit vil Sevierville lè w vizite Kat Verifikasyon Limit Vil Sevierville nou an. Tanpri itilize lyen sa a pou w konplete aplikasyon w lan sou entènèt. Ospitalite Ta... li piplis..

Uncategorised
17099


Vil E-BRIEF
4758

Sant kominotè
22639

Pousantaj manm

Pousantaj manm nan Sant Kominotè: Tarif GOLD yo enkli: Basketball, Sant Fòm, Pisin, Klas Ayewobik ILIMITE ak Family Aquatics Center. Tarif SILVER yo enkli: Basketball, Fitness Center ak P... li piplis..

Ranfòsman Kòd
8920

Enfòmasyon sou Inondasyon

pdf O-2009-024 Òdonans pou Prevansyon Dega Inondasyon (6.44 MB) pdf Sètifika Elevasyon (1.67 MB) pdf Sètifika FEMA Pa Ogmante (165 KB) li piplis..

Resous
12678

Rekòmandasyon pou sekirite ak prevansyon krim pou granmoun aje yo

SPD te konpile enfòmasyon edikatif sa yo pou ede rezidan granmoun aje yo nan sekirite jeneral ak prevansyon krim. Ofisye SPD yo disponib tou pou fè prezantasyon bay gwoup sou demann... li piplis..

Travay
28526

Aplikasyon pou Travay

Fòm Aplikan Jeneral yo Fòm Aplikan Depatman Lapolis... li piplis..

Waste Solid
6847

Anilasyon Sèvis Sanitasyon

Tanpri ranpli fòm sa a pou anile Sèvis Sanitasyon ou yo. Rezidan/Biznis ki pa gen sèvis sanitasyon Vil Sevierville p ap resevwa fatra nan lakou, tenten/fatra an gwo, oswa koleksyon fèy. ... li piplis..

Devlopman Ekonomik
5179

Waste Solid
20166

Pwogram Resiklaj

Boutèy plastik/ krich ak resipyan pou resiklaj bwat aliminyòm yo sitiye nan Depatman Travo Piblik Vil la 310 Robert Henderson Rd. (anba siveyans videyo). Resipyan resiklaj yo byen klè ... li piplis..

Non plak yo
4490

Anna Sims Ward

Nan onè: Anna Sims Ward Non espès yo: Southern Magnolia Little Gem Kote pou plante: Park Dat plante: 6 me 2015... li piplis..

Sant sivik
5373

Amenities

Atansyon pèsonalize nan men anplwaye zanmitay ak itil. Anpil pakin gratis Chwazi resitè ou chwazi a. Nou ka bay yon lis founisè sou demann. Gwo lobby enkli w li piplis..

Dlo ak egou
6030

Plon-Copper Rezime

Depatman Anviwònman ak Konsèvasyon Tennessee (TDEC) ak Ajans Pwoteksyon Anviwònman (EPA) egzije Depatman Dlo Vil Sevierville pou teste plon ak kwiv chak 3 zan. T... li piplis..

Pak ak Rekreyasyon
10205

Greenway Master Plan

pdf PDF Koulè Greenway kode ak siy ak kantite mil (31.66 MB) li piplis..

Vèt vèt, santye ak anbelisman
5461

Greenway Master Plan

pdf Brochure Greenway (5.75 MB) pdf PDF Koulè Greenway kode ak siy ak kantite mil (31.66 MB) li piplis..

Mache Trails
4903

Greenway Master Plan

pdf PDF Koulè Greenway kode ak siy ak kantite mil (31.66 MB) li piplis..

Planifikasyon & Devlopman
27717

Komèsyal Diven Magazen Manje Yo Vann an Detay

Magazen Yo Vann an Detay ki sòti omwen 20% nan lavant yo nan lavant an detay nan manje ak engredyan manje epi ki gen yon espas planche omwen 1,200 pye kare, ka aplike nan bwason ki gen alkòl Tennessee.... li piplis..

Rezilta 1 - 20 nan 20

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo