Vil Sevierville - Logo

Plon-Copper Rezime

Depatman Anviwònman ak Konsèvasyon Tennessee (TDEC) ak Ajans Pwoteksyon Anviwònman (EPA) egzije Depatman Dlo Vil Sevierville pou teste plon ak kwiv chak 3 zan. Sit tès yo genyen 30 kote atravè sistèm dlo a. Nivo Maksimòm Kontaminan (MCL) se 0.015mg/l pou plon ak 1. mg/l pou kwiv, nivo EPA etabli. La  pdf Dlo Bwè Plon-Copper Rezime (1.54 MB) montre nivo yo byen anba limit yo fikse pou tou de plon ak kwiv.

Pou plis enfòmasyon sou règleman, dokiman oryantasyon, pwosedi echantiyon, ak lòt materyèl ki gen rapò, tanpri vizite Divizyon Resous Dlo. sit entènèt ak EPA a sit entènèt.

Peye Koulye a,

Si kont dlo ou a nan yon sitiyasyon ki sot pase,
tanpri li enfòmasyon enpòtan sa a.

Peye bòdwo dlo w kounye a isit la

Kontakte Nou

Keith Malone, Direktè

Asistan Administratif
Kelsey Scheppmann, 865.868.1524

Enspeksyon tiyo egou yo
Kevin Watts, 865.770.9103

Dlo Faktirasyon, 865.453.5504

Devlopè yo:

Koòdonatè Pwojè
Barbara Mattern, 865.868.1527

Pou Fwit, Kase Liy, oswa Ijans
Tanpri rele 865-453-5522

Imèl nan waterinfo@seviervilletn.org
ak kesyon oswa pou mande plis enfòmasyon.

2295 Mccroskey Island Road
Sevierville, TN 37876
Telefòn: (865) 453-5522

Ale nan paj Facebook Depatman Ponpye Sevierville isit la

Dlo ak egou

Pou sèvis ijans tanpri rele 865.453.5522.