Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

2023

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 201 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Medya Release
528

Vil Sevierville raple rezidan yo ak vizitè yo ke yo entèdi tire fedatifis

Afiche 12-29-23. Pandan lavèy nouvèl ane a ap pwoche, Vil Sevierville ta renmen raple rezidan yo ak vizitè yo ke yo entèdi tire fedatifis san pèmi nan limit vil la. Sa a ... li piplis..

Sal brèf
231

Vil Sevierville raple rezidan yo ak vizitè yo ke yo entèdi tire fedatifis

Afiche 12-29-23. Pandan lavèy nouvèl ane a ap pwoche, Vil Sevierville ta renmen raple rezidan yo ak vizitè yo ke yo entèdi tire fedatifis san pèmi nan limit vil la. Sa a ... li piplis..

Medya Release
494

Limyè Tribinal Tenis/Pickleball City Park Etenn Pou Sezon Ivè

Afiche 12-29-23. Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville anonse ke limyè City Park Tenis/Pickleball Court yo pral etenn pou sezon ivè a apati 1ye janvye.... li piplis..

Medya Release
667

Reyinyon espesyal BMA yo rele 8 janvye 2024

Afiche 12-19-23. Konsèy Majistra ak Aldermen vil Sevierville te pwograme yon reyinyon 8 janvye 2024 pou fè yon lotri pou aplikan magazen pakè yo. Reyinyon an ap fèt a 2è... li piplis..

Medya Release
663

1 janvye 2024 Reyinyon BMA repwograme

Afiche 12-19-23. Akòz jou ferye Nouvèl Ane a, reyinyon Konsèy Majistra ak Ejis Vil Sevierville 1ye janvye 2024 la te repwograme a 6:00 pm lendi 8 janvye 2024 nan Sevierville.... li piplis..

Medya Release
832

Fèmti Parking Piblik Anba Lavil la pou Evènman Espesyal 12-16-23

Afiche 12-13-23. Pakin piblik anba lavil la ak zòn gazebo sou Bruce Street, ant Court Avenue ak Parkway, ap fèmen ant 10:30 am ak 5:00 pm samdi 16 desanm 2023. T... li piplis..

Sal brèf
249

Fèmti Parking Piblik Anba Lavil la pou Evènman Espesyal 12-16-23

Afiche 12-13-23. Pakin piblik anba lavil la ak zòn gazebo sou Bruce Street, ant Court Avenue ak Parkway, ap fèmen ant 10:30 am ak 5:00 pm samdi 16 desanm 2023. T... li piplis..

Sal brèf
350

Orè Jou Ferye

Afiche 12-11-23. Biwo administratif ak dosye Depatman Lapolis Sevierville ap fèmen lendi 25 desanm, madi 26 desanm ak lendi 1ye janvye nan obsèvans Nwèl ak Ne.... li piplis..

Medya Release
1118

Orè Jou Ferye Nwèl ak Nouvèl Ane 2023-2024

Afiche 12-11-23. Orè sa yo ap anvigè pou enstalasyon ak sèvis vil Sevierville pandan jou ferye Nwèl ak Nouvèl Ane a:  Ranmase fatra rezidansyèl/bò twotwa w.... li piplis..

Medya Release
599

Ofisye SPD yo gradye nan Akademi; Prim yo te resevwa pou kouraj ak detèminasyon

Afiche 12-08-23. Twa ofisye Depatman Lapolis Vil Sevierville te gradye nan Akademi Fòmasyon Lapolis Rejyonal Walters State yè 7 desanm 2023. Ofisye Houston Brook... li piplis..

Sal brèf
250

Ofisye SPD yo gradye nan Akademi; Prim yo te resevwa pou kouraj ak detèminasyon

Afiche 12-08-23. Twa ofisye Depatman Lapolis Vil Sevierville te gradye nan Akademi Fòmasyon Lapolis Rejyonal Walters State yè 7 desanm 2023. Ofisye Houston Brook... li piplis..

Medya Release
648

Enskripsyon nan Lig Volleyball Co-Ed 2024 louvri

Afiche 12-06-24. Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville kounye a aksepte frè enskripsyon ak antre pou Lig Volleyball Co-Ed 2024 la. Frè pou antre nan ekip $150.00 dwe fèt pa janvye... li piplis..

Nouvèl
233

Enskripsyon nan Lig Volleyball Co-Ed 2024 louvri

Ki sa: Enskripsyon nan Lig Volleyball Co-Ed 2024 LouvriKote: Sant Kominotè SeviervilleLè: Kontinyèl Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville kounye a aksepte enskripsyon ak antre.... li piplis..

Nouvèl
450

Smoky Mountain Youth Baseball Spring 2024 Enskripsyon/Chanjman Règ

Ki sa: Smoky Mountain Youth Baseball Spring 2024 Enskripsyon/Chanjman Règleman Lè: Janvye 2- Fevriye 21, 2024 Smoky Mountain Youth Baseball League ki te dirije pa Pigeon Forge ak Sevierville. ... li piplis..

Medya Release
681

Smoky Mountain Youth Baseball Spring 2024 Enskripsyon/Chanjman Règ

Afiche 12-04-23. Smoky Mountain Youth Baseball League ke Pigeon Forge ak Sevierville Parks and Recreation Department ki opere ap òganize enskripsyon pou jèn bezbòl ak softball st.... li piplis..

Medya Release
654

PD OGMANTE RANFÒSMAN POU KONDIKSYON KI GEN DIFIKASYON PANDAN SEZON FÈ 2023

Afiche 12-04-23. Depatman Lapolis Vil Sevierville ap fè patenarya ak Biwo Sekirite Otowout Tennessee (THSO) pou ogmante ranfòsman pou kondui andikape soti 15 desanm 2023 pou rive 1ye janvye.... li piplis..

Sal brèf
302

PD OGMANTE RANFÒSMAN POU KONDIKSYON KI GEN DIFIKASYON PANDAN SEZON FÈ 2023

Afiche 12-04-23. Depatman Lapolis Vil Sevierville ap fè patenarya ak Biwo Sekirite Otowout Tennessee (THSO) pou ogmante ranfòsman pou kondui andikape soti 15 desanm 2023 pou rive 1ye janvye.... li piplis..

Medya Release
683

Ofisye yo arete twa moun apre yon kanpe pwolonje

Afiche 12-04-023. Dimanch maten, 3 desanm 2023, ofisye Depatman Lapolis Sevierville te resevwa enfòmasyon ke twa moun (Bobbie L. Gibson, Jonathan E. Pope, Amber G. Huggins-wè manda).... li piplis..

Sal brèf
310

Ofisye yo arete twa moun apre yon kanpe pwolonje

Afiche 12-04-023. Dimanch maten, 3 desanm 2023, ofisye Depatman Lapolis Sevierville te resevwa enfòmasyon ke twa moun (Bobbie L. Gibson, Jonathan E. Pope, Amber G. Huggins-wè manda).... li piplis..

Medya Release
700

SPD GRATIS Syèj Sekirite Machin pou Timoun ak Tcheke ki pwograme pou 9 desanm

Afiche 11-30-23. Depatman Lapolis Sevierville ap fè yon evènman GRATIS pou fè aranjman pou chèz sekirite pou timoun ak chèk nan samdi 9 desanm, ant 10 am ak 2 pm nan Chick-fil-A, 770 Winfield Dunn Pa.... li piplis..

Sal brèf
232

SPD GRATIS Syèj Sekirite Machin pou Timoun ak Tcheke ki pwograme pou 9 desanm

Afiche 11-30-23. Depatman Lapolis Sevierville ap fè yon evènman GRATIS pou fè aranjman pou chèz sekirite pou timoun ak chèk nan samdi 9 desanm, ant 10 am ak 2 pm nan Chick-fil-A, 770 Winfield Dunn Pa.... li piplis..

Medya Release
716

Entèdiksyon boule deyò nan Sevierville Anile; Pèmi yo ka toujou obligatwa

Afiche 11-29-23. Kondisyon metewolojik amelyore ak lapli resan pèmèt Sevierville anile entèdiksyon pou boule deyò. Entèdiksyon an te anvigè depi anvan Thanksgiving akòz yon National Weat... li piplis..

Sal brèf
253

Entèdiksyon boule deyò nan Sevierville Anile; Pèmi yo ka toujou obligatwa

Afiche 11-29-23. Kondisyon metewolojik amelyore ak lapli resan pèmèt Sevierville anile entèdiksyon pou boule deyò. Entèdiksyon an te anvigè depi anvan Thanksgiving akòz yon National Weat... li piplis..

Medya Release
706

Kòm tan ivè rive, Sevierville gen yon plan

Afiche 11-29-23. Chak fwa previzyon metewolojik yo endike posiblite pou gen yon evènman nèj oswa glas, anplwaye Depatman Travo Piblik Sevierville kontinye kontwole kondisyon wout yo ak previzyon meteyo.... li piplis..

Medya Release
1019

Sevierville Entèdiksyon Boule Deyò Rete Anvigè 11-22-23

Afiche 11-22-23. Malgre ke Sevierville te resevwa lapli ki nesesè anpil nan jou ki sot pase a, kondisyon sèk kontinye pèsiste nan zòn nou an. Se poutèt sa, vil Sevierville entèdiksyon boule deyò rete ... li piplis..

Sal brèf
493

Sevierville Entèdiksyon Boule Deyò Rete Anvigè 11-22-23

Afiche 11-22-23. Malgre ke Sevierville te resevwa lapli ki nesesè anpil nan jou ki sot pase a, kondisyon sèk kontinye pèsiste nan zòn nou an. Se poutèt sa, vil Sevierville entèdiksyon boule deyò rete ... li piplis..

Medya Release
827

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen Tanporè Seksyon Court Avenue 12/1

Afiche 11-21-23. Vil Sevierville ap pibliye yon avètisman trafik pou fèmti tanporè yon seksyon Court Avenue vandredi 1ye desanm. Court Avenue, ant Commerce Street ak Bruce St.... li piplis..

Sal brèf
260

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen Tanporè Seksyon Court Avenue 12/1

Afiche 11-21-23. Vil Sevierville ap pibliye yon avètisman trafik pou fèmti tanporè yon seksyon Court Avenue vandredi 1ye desanm. Court Avenue, ant Commerce Street ak Bruce St.... li piplis..

Medya Release
726

Ofisye yo planifye yon boutik anyèl ak yon evènman polis Sevierville 2023

Afiche 11-20-23. Inite Resous Kominotè Depatman Lapolis Sevierville ak lòt manm depatman yo te pwograme evènman Shop With a Sevierville Cop 2023 pou 19-20 desanm. Avèk asistans... li piplis..

Sal brèf
361

Ofisye yo planifye yon boutik anyèl ak yon evènman polis Sevierville 2023

Afiche 11-20-23. Inite Resous Kominotè Depatman Lapolis Sevierville ak lòt manm depatman yo te pwograme evènman Shop With a Sevierville Cop 2023 pou 19-20 desanm. Avèk asistans... li piplis..

Rezilta 1 - 30 nan 201

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo