Vil Sevierville - Logo

Orè Jou Ferye Nwèl ak Nouvèl Ane 2023-2024

Afiche 12-11-23.

Orè sa yo ap anvigè pou enstalasyon ak sèvis vil Sevierville pandan jou ferye Nwèl ak Nouvèl Ane a:

 Ranmase fatra rezidansyèl/bò twotwa a ap fèt jan li pwograme a.

 Ranmase pil fatra komèsyal ki pwograme pou lendi 25 desanm ak lendi 1ye janvye yo pral ranmase nan jou ki vin apre yo chak semèn.

 Sevierville Golf Club ak Restoran Mulligan a ap fèmen dimanch 24 desanm ak lendi 25 desanm. Dimanch 31 desanm, pral gen yon fizi a 10:00 am pou tout jwe, epi boutik pwofesyonèl ak zòn pratik yo ap fèmen. a 3:00 pm

 Sant Kominotè Sevierville ak Sant Bowling ap fèmen lendi 25 desanm ak lendi 1ye janvye.

 Meri Sevierville ap fèmen lendi 25 desanm, madi 26 desanm ak lendi 1ye janvye.

 Biwo administratif ak dosye Depatman Lapolis Sevierville ap fèmen lendi 25 desanm, madi 26 desanm ak lendi 1ye janvye.

 Biwo administratif Sevierville Water Systems ap fèmen lendi 25 desanm, madi 26 desanm ak lendi 1ye janvye. Pou sèvis ijans, tanpri rele 865-453-5522.

 Biwo administratif Sant Sivik Sevierville yo ap fèmen lendi 25 desanm, madi 26 desanm ak lendi 1ye janvye.

 Biwo administratif Sevierville Convention Center yo ap fèmen lendi 25 desanm, madi 26 desanm ak lendi 1ye janvye.

 Biwo administratif Sevierville Public Works ap fèmen lendi 25 desanm, madi 26 desanm ak lendi 1ye janvye.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506