Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

Out 2023

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 18 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Nouvèl
459

2023 Smoky Mountain Otòn Pickleball klasik pwograme

2023 Smoky Mountain Fall Pickleball Classic Pwograme Ki kote: Sevierville City Park, 1005 Park Road Lè: Vandredi, 6 oktòb- Dimanch, 8 oktòb 2023 Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville pral... li piplis..

Medya Release
1164

2023 Smoky Mountain Otòn Pickleball klasik pwograme

Afiche 08-31-23. Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville pral òganize yon tounwa pikbòl doub (gason, fanm ak divizyon melanje) ki pa sanksyone vandredi 6 oktòb rive dimanch oktòb.... li piplis..

Medya Release
1092

Firehouse Subs Fondasyon Sekirite Piblik Prim Depatman Ponpye Sevierville $29K Sibvansyon

Afiche 08-31-23. Grant fè pati plis pase $77 milyon Fondasyon Sekirite Piblik Firehouse Subs bay pou sipòte sekirite atravè Etazini Depatman Ponpye Vil Sevierville se kounye a pi bon equ.... li piplis..

Medya Release
902

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Court Avenue Lane Fèmen

Afiche 08-29-23. Anplwaye Dlo ak Egou yo pral repare yon liy dlo jodi a (08/29) ak demen (08/30) sou Court Avenue. Travay la pral mande pou yon fèmen pasyèl nan Court Avenue nan direksyon nò la... li piplis..

Medya Release
1012

Depatman Lapolis Sevierville pwograme fòmasyon GRATIS pou evite kolizyon pou jèn chofè yo 2023

Afiche 08-29-23. Nan yon efò pou amelyore kapasite kondwi ak sekirite jeneral chofè ki pi piti yo, Depatman Lapolis Sevierville (SPD) te pwograme yon Fòmasyon GRATIS pou Evite Kolizyon (CAT) c.... li piplis..

Sal brèf
373

Depatman Lapolis Sevierville pwograme fòmasyon GRATIS pou evite kolizyon pou jèn chofè yo 2023

Afiche 08-29-23. Nan yon efò pou amelyore kapasite kondwi ak sekirite jeneral chofè ki pi piti yo, Depatman Lapolis Sevierville (SPD) te pwograme yon Fòmasyon GRATIS pou Evite Kolizyon (CAT) c.... li piplis..

Medya Release
891

Reyinyon BMA 4 septanm anile

Afiche 08-24-23. Reyinyon Lendi 4 Septanm 2023 Komisyon Majistra ak Aldermen vil Sevierville (BMA) te anile nan obsèvans jou fèt Travay la. Pwochen BMA mee regilye a... li piplis..

Medya Release
877

2023 Citizens Police Academy Enskripsyon Louvri

Afiche 08-24-23. Depatman Lapolis Sevierville fyè pou l anonse enskripsyon anyèl pou Citizens Police Academy. Akademi an bay yon opòtinite pou rezidan adilt yo aprann abou... li piplis..

Sal brèf
403

2023 Citizens Police Academy Enskripsyon Louvri

Afiche 08-24-23. Depatman Lapolis Sevierville fyè pou l anonse enskripsyon anyèl pou Citizens Police Academy. Akademi an bay yon opòtinite pou rezidan adilt yo aprann abou... li piplis..

Medya Release
990

Orè Jou Ferye Jounen Travay Vil Sevierville 2023

Afiche 08-23-23. Orè sèvis ak etablisman sa yo ap anvigè ann obsèvans jou ferye Jounen Travay la lendi 4 septanm 2023. •Sevierville Golf Club ak Mulligan's Resta.... li piplis..

Medya Release
755

Atelye BMA ki pwograme pou 21 out 2023

Afiche 08-15-23. Sevierville Board of Majistra ak Aldermen (BMA) te pwograme yon atelye lendi 21 out 2023. Atelye a ap kòmanse a 2:00 pm nan Sevierville Civic Center, 130 Gary. ... li piplis..

Medya Release
684

Fèmen Tanporè Sant Kominotè Sevierville

Afiche 08-14-23. Sant kominotè Sevierville pral fèmen tout jounen vandredi 18 out la. Fèmti a nesesè pou deplase sèvis elektrik nan yon nouvo transfòmatè kòm yon pati nan Kominot k ap kontinye.... li piplis..

Nouvèl
450

Fèmen Tanporè Sant Kominotè Sevierville

Pou Divilgasyon Imedya: 14 Out 2023Kontak: Bob Stahlke, Ofisye Sèvis Pwofesyonèl ak Enfòmasyon Piblik Vil Sevierville (Biwo) 865-868-1695 (Selil) 865-755-4914 Adrès imel sa a ap resevwa.... li piplis..

Medya Release
848

SPD Ogmante Ranfòsman pou Kondwi Gen pwoblèm

Afiche 08-14-23. Depatman Lapolis Sevierville ap fè patenarya ak Tennessee Highway Safety Office (THSO) pou kanpay "Booze It and Lose It" li soti 16 out rive 4 septanm, ki antoure a.... li piplis..

Sal brèf
396

SPD Ogmante Ranfòsman pou Kondwi Gen pwoblèm

Afiche 08-14-23. Depatman Lapolis Sevierville ap fè patenarya ak Tennessee Highway Safety Office (THSO) pou kanpay "Booze It and Lose It" li soti 16 out rive 4 septanm, ki antoure a.... li piplis..

Medya Release
729

Ofisye SPD resevwa prim THSO pou Enstriktè Sekirite Pasaje Timoun pou Ane a

Afiche 08-09-23. Yo rekonèt Lyetnan Depatman Lapolis Vil Sevierville Rebecca Cowan kòm Enstriktè Sekirite Pasaje Timoun nan Tennessee Highway Office 2023 pou Ane a. Nan th... li piplis..

Sal brèf
376

Ofisye SPD resevwa Prim Enstriktè Sekirite Pasaje Timoun THSO pou Ane a (2)

Afiche 08-09-23. Yo rekonèt Lyetnan Depatman Lapolis Vil Sevierville Rebecca Cowan kòm Enstriktè Sekirite Pasaje Timoun nan Tennessee Highway Office 2023 pou Ane a. Nan th... li piplis..

Nouvèl
447

Enskripsyon pwogram apremidi aktif apre lekòl ouvè

Ki sa: Enskripsyon pwogram apremidi aktif apre lekòl ouvè Kote: Sevierville Parks and RecreationWhen: Kontinyèl Tache foto nan aktivite pwogram apremidi aktif apre lekòl yo. Vil la ... li piplis..

Rezilta 1 - 18 nan 18

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo