Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

Novanm 2023

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 28 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Medya Release
700

SPD GRATIS Syèj Sekirite Machin pou Timoun ak Tcheke ki pwograme pou 9 desanm

Afiche 11-30-23. Depatman Lapolis Sevierville ap fè yon evènman GRATIS pou fè aranjman pou chèz sekirite pou timoun ak chèk nan samdi 9 desanm, ant 10 am ak 2 pm nan Chick-fil-A, 770 Winfield Dunn Pa.... li piplis..

Sal brèf
232

SPD GRATIS Syèj Sekirite Machin pou Timoun ak Tcheke ki pwograme pou 9 desanm

Afiche 11-30-23. Depatman Lapolis Sevierville ap fè yon evènman GRATIS pou fè aranjman pou chèz sekirite pou timoun ak chèk nan samdi 9 desanm, ant 10 am ak 2 pm nan Chick-fil-A, 770 Winfield Dunn Pa.... li piplis..

Medya Release
716

Entèdiksyon boule deyò nan Sevierville Anile; Pèmi yo ka toujou obligatwa

Afiche 11-29-23. Kondisyon metewolojik amelyore ak lapli resan pèmèt Sevierville anile entèdiksyon pou boule deyò. Entèdiksyon an te anvigè depi anvan Thanksgiving akòz yon National Weat... li piplis..

Sal brèf
253

Entèdiksyon boule deyò nan Sevierville Anile; Pèmi yo ka toujou obligatwa

Afiche 11-29-23. Kondisyon metewolojik amelyore ak lapli resan pèmèt Sevierville anile entèdiksyon pou boule deyò. Entèdiksyon an te anvigè depi anvan Thanksgiving akòz yon National Weat... li piplis..

Medya Release
706

Kòm tan ivè rive, Sevierville gen yon plan

Afiche 11-29-23. Chak fwa previzyon metewolojik yo endike posiblite pou gen yon evènman nèj oswa glas, anplwaye Depatman Travo Piblik Sevierville kontinye kontwole kondisyon wout yo ak previzyon meteyo.... li piplis..

Medya Release
1019

Sevierville Entèdiksyon Boule Deyò Rete Anvigè 11-22-23

Afiche 11-22-23. Malgre ke Sevierville te resevwa lapli ki nesesè anpil nan jou ki sot pase a, kondisyon sèk kontinye pèsiste nan zòn nou an. Se poutèt sa, vil Sevierville entèdiksyon boule deyò rete ... li piplis..

Sal brèf
493

Sevierville Entèdiksyon Boule Deyò Rete Anvigè 11-22-23

Afiche 11-22-23. Malgre ke Sevierville te resevwa lapli ki nesesè anpil nan jou ki sot pase a, kondisyon sèk kontinye pèsiste nan zòn nou an. Se poutèt sa, vil Sevierville entèdiksyon boule deyò rete ... li piplis..

Medya Release
827

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen Tanporè Seksyon Court Avenue 12/1

Afiche 11-21-23. Vil Sevierville ap pibliye yon avètisman trafik pou fèmti tanporè yon seksyon Court Avenue vandredi 1ye desanm. Court Avenue, ant Commerce Street ak Bruce St.... li piplis..

Sal brèf
260

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen Tanporè Seksyon Court Avenue 12/1

Afiche 11-21-23. Vil Sevierville ap pibliye yon avètisman trafik pou fèmti tanporè yon seksyon Court Avenue vandredi 1ye desanm. Court Avenue, ant Commerce Street ak Bruce St.... li piplis..

Medya Release
726

Ofisye yo planifye yon boutik anyèl ak yon evènman polis Sevierville 2023

Afiche 11-20-23. Inite Resous Kominotè Depatman Lapolis Sevierville ak lòt manm depatman yo te pwograme evènman Shop With a Sevierville Cop 2023 pou 19-20 desanm. Avèk asistans... li piplis..

Sal brèf
361

Ofisye yo planifye yon boutik anyèl ak yon evènman polis Sevierville 2023

Afiche 11-20-23. Inite Resous Kominotè Depatman Lapolis Sevierville ak lòt manm depatman yo te pwograme evènman Shop With a Sevierville Cop 2023 pou 19-20 desanm. Avèk asistans... li piplis..

Medya Release
843

Danje dife jodi a nan zòn Sevier County a TRÈ GWO (11/20/23).

Afiche 11-20-23. NWS te pibliye yon Avètisman DRAPO WOUJ pou pati sid Konte Sevier. Rafal van pandan tout aswè a jodi a ak nan lannwit lan / èdtan bonè nan Madi se ko prensipal la... li piplis..

Medya Release
806

Sevierville elaji entèdiksyon boule deyò

Afiche 11-20-23. Akòz kondisyon ki ekstrèmman sèk nan zòn nou an ak Avètisman Sèvis Nasyonal Meteyo an danje gwo dife, Vil Sevierville ap elaji entèdiksyon aktyèl boule deyò.... li piplis..

Medya Release
723

Prevansyon vòl ak vòl machin

Afiche 11-17-23. Depatman Lapolis Sevierville (SPD) envestige anpil kase machin ak vòl chak ane. Souvan, krim opòtinite sa yo te kapab anpeche pa bon pratik sekirite.... li piplis..

Sal brèf
273

Prevansyon vòl ak vòl machin

Afiche 11-17-23. Depatman Lapolis Sevierville (SPD) envestige anpil kase machin ak vòl chak ane. Souvan, krim opòtinite sa yo te kapab anpeche pa bon pratik sekirite.... li piplis..

Planifikasyon & Devlopman
4670

Aplikasyon magazen pake Yo Vann an Detay

Peryòd aplikasyon an fèmen. Aplikasyon yo anba revizyon pou kritè ki kalifye yo. pdf Rezilta tiraj lotri (110 KB) pdf Òdonans O-2023-015 Pake Vann an Detay... li piplis..

Medya Release
666

Pann Tanporè Sèvis Dlo Planifye Demen 11/17

Afiche 11-16-23. Gen kèk rezidans ki sou Foxwood Drive ak Glenda Lane ki ka fè fas ak pann dlo demen, 11/17, ant 9:00 am ak 3:00 pm akòz ranplasman valv dlo nan zòn nan. S... li piplis..

Medya Release
662

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen Tanporè sou Gay Street 11-15-23

Afiche 11-14-23. Yo bay yon avètisman trafik pou yon fèmen wout tanporè Mèkredi 15 Novanm 2023. Gay Street ap fèmen pou trafik nan Murphy Road soti 8:30 am-5:00 pm. ... li piplis..

Sal brèf
250

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen Tanporè sou Gay Street 11-15-23

Afiche 11-14-23. Yo bay yon avètisman trafik pou yon fèmen wout tanporè Mèkredi 15 Novanm 2023. Gay Street ap fèmen pou trafik nan Murphy Road soti 8:30 am-5:00 pm. ... li piplis..

Medya Release
617

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmti Tanporè sou East Ridge Road 11-14-23

Afiche 11-13-23. Yo bay yon avètisman sou trafik pou yon fèmen wout tanporè madi 14 novanm 2023. East Ridge Road pral fèmen pou trafik atravè Ownby Circle apati 9:00 am.... li piplis..

Sal brèf
259

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmti Tanporè sou East Ridge Road 11-14-23

Afiche 11-13-23. Yo bay yon avètisman sou trafik pou yon fèmen wout tanporè madi 14 novanm 2023. East Ridge Road pral fèmen pou trafik atravè Ownby Circle apati 9:00 am.... li piplis..

Medya Release
2756

Orè Sèvis/Etablisman Vil la pou Peryòd Jou Ferye Thanksgiving 2023

Afiche 11-13-23. Orè sa yo ap anvigè pou enstalasyon ak sèvis vil Sevierville pandan fèt Thanksgiving k ap vini yo: Sant kominotè Sevierville ap fèmen.... li piplis..

Medya Release
827

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen wout tanporè pou evènman Jounen Veteran 2023

Afiche 11-03-23. Yon seksyon nan Court Avenue devan Sevier County Courthouse pral fèmen tanporèman vandredi 10 novanm pou fasilite yon evènman Jounen Veteran ke Sevier Coun ap dirije.... li piplis..

Sal brèf
303

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen wout tanporè pou evènman Jounen Veteran 2023

Afiche 11-03-23. Yon seksyon nan Court Avenue devan Sevier County Courthouse pral fèmen tanporèman vandredi 10 novanm pou fasilite yon evènman Jounen Veteran ke Sevier Coun ap dirije.... li piplis..

Medya Release
1067

Moun yo te arete sou akizasyon pou vyòl

Afiche 11-02-23. Biwo Sherif Konte Sevier te arete Jennifer Paige Blanchard, 38 an, madi aswè 31 oktòb 2023 nan Seymour, TN. Blanchard te akize de vyòl legal pa yon... li piplis..

Sal brèf
508

Moun yo te arete sou akizasyon pou vyòl

Afiche 11-02-23. Biwo Sherif Konte Sevier te arete Jennifer Paige Blanchard, 38 an, madi aswè 31 oktòb 2023 nan Seymour, TN. Blanchard te akize de vyòl legal pa yon... li piplis..

Medya Release
675

KONSILÈ SOU TRAFIC: Fèmen liy pou Evènman Espesyal 5k Road Ras

Afiche 11-01-23. Yon fèmen liy tanporè sou pati nan Parkway ak Collier Drive pral fèt samdi 4 novanm pou fasilite yon evènman espesyal kous sou wout 5k. Fèmen liy sa a... li piplis..

Sal brèf
290

KONSILÈ SOU TRAFIC: Fèmen liy pou Evènman Espesyal 5k Road Ras

Afiche 11-01-23. Yon fèmen liy tanporè sou pati nan Parkway ak Collier Drive pral fèt samdi 4 novanm pou fasilite yon evènman espesyal kous sou wout 5k. Fèmen liy sa a... li piplis..

Rezilta 1 - 28 nan 28

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo