Vil Sevierville - Logo

Moun yo te arete sou akizasyon pou vyòl

Afiche 11-02-23.

Biwo Sherif Konte Sevier te arete Jennifer Paige Blanchard, 38 an, madi aswè 31 oktòb 2023 nan Seymour, TN. Blanchard te akize de vyòl legal pa yon figi otorite apre yon ankèt pa Depatman Lapolis Sevierville.

 

Akizasyon an soti nan tan Blanchard te kòm antrenè gòlf nan Northview Academy nan Kodak, TN. Viktim nan, ki kounye a se yon adilt, akize ke kòm yon elèv jivenil yo te agresyon seksyèl nan 2017.

SPD te kòmanse yon ankèt nan mwa jen 2023 apre yo te fin enfòme sou akizasyon an pa Sistèm Lekòl Sevier County a. Ankèt la te mennen nan yon prezantasyon sele ki te pibliye 30 oktòb 2023.

Ankèt la ap kontinye.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506