Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

janvye 2015

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 27 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Pwogram
24280

ISO Rating 3/3X/10 - Eksplikasyon ISO a

Evalyasyon klasifikasyon ISO yo itilize pa anpil konpayi asirans kòm yon pati nan baz pou fikse prim pou politik ki kouvri pwopriyete pèsonèl ak komèsyal yo. Yon amelyorasyon nan Pwoteksyon Piblik la... li piplis..

Bwat Karakteristik
4802

Rapòte yon Nimewo

My Sevierville se yon aplikasyon pou demann sèvis ak enfòmasyon ak sit entènèt pou rezidan Sevierville.... li piplis..

Bwat Karakteristik
7068

Opòtinite pou travay

Sevierville, Tennessee se pi gwo vil ak Syèj Konte Sevier County, TN epi li sitiye apeprè 30 mil nan Sidès anba lavil Knoxville ak 10 mil de par nasyonal ki pi vizite a. li piplis..

Komisyon Konsèy &
6619

Komisyon Konsèy Transpò

Konsèy sa a konsiste de reprezantan ki soti nan konte a ak chak vil nan konte a. Objektif yo se diskite sou bezwen transpò konte a epi devlope rekòmandasyon pwojè pou St... li piplis..

Komisyon Planifikasyon an
8243

Komisyon Planifikasyon an

Komisyon Planifikasyon Minisipal-Rejyonal Sevierville se ajans lokal ki responsab pou adopte yon plan jeneral oswa konplè pou devlopman fizik Vil la ak ... li piplis..

Komisyon Konsèy &
37159

Sevierville Housing Authority

Konsèy sa a ki gen uit manm sipèvize lojman tanporè ki an sekirite ak abòdab pou moun ak fanmi ki gen mwens chans nan kominote nou an. Komisyon Konsèy Majistra ak Aldermen yo chwazi manm yo epi sèvi stagg... li piplis..

Komisyon Konsèy &
29219

Piblik Building Authority

PBA responsab pou sipèvize pwojè ki gen rapò ak Distri Santral Amelyorasyon Biznis (CBID) Vil la ak finansman ki gen rapò. Gen uit manm konsèy, ki chwazi pa Konsèy la nan Mayo... li piplis..

Komisyon Konsèy Devlopman Endistriyèl
9233

Komisyon Konsèy Devlopman Endistriyèl

Konsèy sa a se yon sosyete piblik san bi likratif ki responsab pou pwomouvwa, devlope ak ede nan kwasans planifye biznis ak kominote endistriyèl Sevierville. Konsèy la konsiste de e... li piplis..

Komisyon Konsèy &
8641

Komite Konsiltatif Sitwayen Distri Istorik Rezidans/Biwo

Objektif komite sa a se pou konseye anplwaye Vil la ak Komisyon Planifikasyon sou sèten pwoblèm nan distri HRO a. Gen nèf manm ki sèvi tèm dekale kat ane. Manm yo se... li piplis..

Komisyon Konsèy &
12960

Chanm Komès Konsèy Direktè ak Konsèy Egzekitif

Konsèy Direktè Chanm Komès Sevierville (douz manm) ak Konsèy Egzekitif (sis manm) gen ladan pwopriyetè biznis lokal yo ak lidè kominotè yo. Se mwen ki eli chak manm... li piplis..

Komisyon Konsèy &
10711

Komisyon Konsèy sèvis piblik (Power Board)

Sa a se yon konsèy pou fè politik ki konpoze de sèt manm yo chwazi pa Konsèy Majistra a ak Aldermen. Manm yo sèvi manda senkan dekale. Orè Reyinyon: 3yèm Madi chak mwa, 11:00 am nan Sev... li piplis..

Komisyon Konsèy &
8341

Komisyon Konsèy Ajisteman ak Apèl

Komisyon Konsèy sa a gen pouvwa pou tande kontestasyon desizyon ak entèpretasyon sou kòd bilding yo adopte pa Vil la, epi li ka konsidere divèjans nan kòd yo. (Mèt kay la, yon achitèk, oswa... li piplis..

Komisyon Konsèy &
13187

Komisyon Konsèy byè

Nenpòt moun ki vle vann, magazen pou vann, distribye pou vann, oswa fabrike byè nan vil la dwe ranpli yon aplikasyon pdf (3.07 MB) epi jwenn yon pèmi nan men Beer Board pr.... li piplis..

Komisyon Konsèy Majistra ak Aldermen
3758

Komisyon Konsèy Majistra ak Aldermen

BMA se kò lejislatif ki gouvène vil Sevierville, ki gen senk èksen ak yon majistra, yo tout eli an jeneral. Eli Aldermen yo pou manda katran; Majistra a se... li piplis..

Paj Landing
66438

Mwen vle...

Aplike pou yon travayAplike pou sèvis dlo ki egziste dejaAplike pou yon Lisans BiznisAplike pou nouvo koneksyon dlo/egouAplike pou yon Sètifika Konfòmite Zonifikasyon Depoze Taks Ospitalite Jwenn Bagay Amizan Pou Fè Peye m li piplis..

Paj Landing
33587

Depatman vil yo

Administrasyon Ranfòsman Kòd Sant konvansyon Finans PonpyeG.IS ak Kat Gòlf Teknoloji enfòmasyon Pak ak RekreyasyonPlanifikasyon ak Devlopman Lapolis Travo Piblik Dlo ak Egou li piplis..

Paj Landing
41991

Gouvènman Minisipal Sevierville

Vil Sevierville gouvène pa Majistra a, ki se sitwayen yo eli, ak yon Konsèy Komisyon Konsèy la nan senk manm, ki eli an jeneral. Se Cit la ki jere operasyon chak jou Vil la... li piplis..

Paj Landing
41820

Vizite Sevierville

Enfòmasyon Vizitè Lisans MaryajPak & RekreyasyonSevierville Golf ClubSevierville Convention CenterTrolley Service li piplis..

Paj Landing
38090

Fè biznis nan Sevierville

Òf Lisans Biznis Ranfòsman Kòd Sèvis pou Fatra Komèsyal Devlopman Ekonomik Ranfòsman Kòd PonpyeG.IS & Maps Taks Ospitalite Peye bòdwo sanitasyon mwen Planifikasyon ak Devlopman Magazen Manje Yo Vann an Detay li piplis..

Paj Landing
47654

Moun ki rete Sevierville

Bèt ak Bèt kayAplike pou yon lisans maryaj Ranfòsman Kòd Sèvis Konte PonpyeG.IS & MapsSèvis machin sou entènèt Pak ak RekreyasyonLapolis Travay Piblik DemenajmanLekòlSevierville Gol li piplis..

Paj Landing
11126

Sèvis Santral

Enstalasyon antretyenFleet li piplis..

Uncategorised
9680

Opòtinite pou Anplwa

Sevierville, Tennessee se pi gwo vil ak Syèj Konte Sevier County, TN epi li sitiye apeprè 30 mil nan Sidès anba lavil Knoxville ak 10 mil de par nasyonal ki pi vizite a. li piplis..

Peman Dlo
29753

Peman bòdwo dlo

Pou konvenyans ou, nou ofri metòd sa yo pou peye bòdwo dlo ou a: Peye Online Bank Draft Mail nan PO Box 5500, Sevierville, TN 37864-5500 Night Depository-ki sitiye nan mwayèn ant... li piplis..

Taks sou pwopriyete
76867

Peman taks sou pwopriyete

Pou konvenyans ou, nou ofri metòd sa yo pou peye taks sou pwopriyete w la: Pa lapòs nan PO Box 5500, Sevierville, TN 37864-5500 An pèsòn nan City Hall 120 Gary Wade Blvd Pa telefòn ak kredi.... li piplis..

Taks Ospitalite
6810

Enfòmasyon sou Taks Ospitalite

Si w lwe atravè Airbnb oswa VRBO tanpri klike la anvan w kòmanse yon aplikasyon. Ou oblije ranpli nenpòt depoze peryòd taks anvan ak aktyèl sou sistèm CSS la yo jwenn nan https://step.seviervi.... li piplis..

Uncategorised
11154

Ajanda Reyinyon ak Pwosè yo

Reyinyon Ajanda & Pwosè Paj... li piplis..

Planifikasyon & Devlopman
35954

Devlopman Ekonomik

Sevierville se nimewo en destinasyon fè makèt nan Smokies yo plis pase 2 milya dola nan lavant Syèj Konte pou Sevier County Komèsyal per Capita ki gen plis pase $90,000.   li piplis..

Rezilta 1 - 27 nan 27

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo