Vil Sevierville - Logo

Komisyon Konsèy Ajisteman ak Apèl

Komisyon Konsèy sa a gen pouvwa pou tande kontestasyon desizyon ak entèpretasyon sou kòd bilding yo adopte pa Vil la, epi li ka konsidere divèjans nan kòd yo. (Pwopriyetè yon bilding, yon achitèk, oswa yon enjenyè ka fè apèl kont yon desizyon ofisyèl bilding lan oswa enspektè bilding nan bay konsèy sa a si yo pa dakò ak opinyon nou oswa entèpretasyon kòd bilding yo.) Yo konvoke reyinyon jan sa nesesè. Pou plis enfòmasyon, kontakte City Hall nan 865.453.5504.

Manm:

  • Prezidan Rod McCarter
  • Kacie Huffaker
  • Ken Loomis
  • Rebeka Meredith
  • Sou entènèt jwèt Chad Smock


 

Kontakte Nou

City Hall
120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

Enskripsyon Pake Agenda

Enskri pou resevwa ajanda reyinyon BMA ak Komisyon Planifikasyon ak pake.