Vil Sevierville - Logo

Komisyon Konsèy Majistra ak Aldermen

BMA se kò lejislatif ki gouvène vil Sevierville, ki gen senk èksen ak yon majistra, yo tout eli an jeneral. Eli Aldermen yo pou manda katran; se Majistra a eli chak dezan. 

Komisyon Konsèy Majistra ak Echye 2021


CKonsèy Majistra ak Aldermen Sevierville, (foto agoch ​​a dwat): Alderman Joey Ohman, Alderman Travis McCroskey, Majistra Robert W. Fox, Alderman Mitch Rader, Konseye Wayne Helton, Vis Majistra Devin Koester


 

 

Kontakte Nou

Majistra Robert W. Fox
Telefòn: 865.755.3343

Vis Majistra Devin Koester
Syèj 3
Telefòn: 865.654.3366

Konseye Mitch Rader
Syèj 2
Telefòn: 865-368-1837

Konseye Wayne Helton
Syèj 1
Telefòn: 865.291.8108

Konseye Travis McCroskey
Syèj 5
Telefòn: 865.548.6500

Konseye Joey Ohman
Syèj 4
Telefòn: 865.599.9396

Reyinyon Komisyon Konsèy Majistra ak Ejis yo (BMA) yo fèt premye ak twazyèm lendi chak mwa a 6:00 PM nan Sant Sivik Sevierville toupre City Hall ak Community Center, 130 Gary Wade Blvd., Sevierville, TN 37862. .

Linda Underwood, Koòdonatè Administratif
120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

Enskripsyon Pake Agenda

Enskri pou resevwa ajanda reyinyon BMA ak Komisyon Planifikasyon ak pake.

Kalandriye reyinyon Konsèy la