Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

avril 2024

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 29 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Medya Release
1487

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmti tanporè seksyon Bruce Street ak pakin/gazebo vil 4 me

Afiche 04-30-34. Yo bay yon avètisman trafik pou fèmti tanporè yon seksyon Bruce Street Samdi 4 me. Bruce Street, ant Court Avenue ak Parkway, pral fèmen pou tout moun.... li piplis..

Sal brèf
333

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmti tanporè seksyon Bruce Street ak pakin/gazebo vil 4 me

Afiche 04-30-34. Yo bay yon avètisman trafik pou fèmti tanporè yon seksyon Bruce Street Samdi 4 me. Bruce Street, ant Court Avenue ak Parkway, pral fèmen pou tout moun.... li piplis..

Nouvèl
365

Pak ak orè Rekreyasyon monte nan mòn Brushy

Ki sa: Pak ak Rekreyasyon pwograme yon randone nan Brushy Mountain Ki kote: Trillium Gap Trail rive nan Brushy Mountain Lè: Mèkredi, 8 me 2024 Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville te pwograme yon ... li piplis..

Medya Release
1543

Atelye bidjè BMA pwograme pou 6 me

Afiche 04-30-24. Konsèy Majistra ak Aldermen Sevierville (BMA) te pwograme yon atelye lendi 6 me 2024. Atelye a pral kòmanse a 4:00 pm nan Sant Sivik Sevierville, 130 Gary Wade.... li piplis..

Medya Release
1548

Orè Pak ak Rekreyasyon monte nan mòn Brushy 8 me

Afiche 04-29-24. Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville te pwograme yon pwomnad nan Brushy Mountain atravè Trillium Gap Trail la Mèkredi 8 me (dat lapli se 15 me). Vwayaj gide sa a GRATIS... li piplis..

Avi Piblik
1059

Avi Odyans Piblik - O-2024-009 - Rezoning Middle Creek Rd - 5/20/2024

Sa a pral sèvi kòm yon avi legal ke yo te pwograme yon odyans piblik pou resevwa nenpòt kòmantè piblik sou zafè rezonifikasyon pwopriyete a, jan yo pwopoze nan O-2024-009, ki gen ladann tè sou Middle C.... li piplis..

Medya Release
1578

MIZAJOU KONSILYE SKI SIKO: Fèmti tanporè East Ridge Road apati 2 me

Afiche 04-26-24. Mizajou 04-30-24. MIZAJOU: Akòz pwoblèm move tan, fèmti sa a pral kòmanse kounye a a 8:00 am Jedi 2 me. Dat fini an rete vandredi aswè, 3 me, move tan ak lòt kondisyon.... li piplis..

Sal brèf
323

MIZAJOU KONSILYE SKI SIKO: Fèmti tanporè East Ridge Road apati 2 me

Afiche 04-26-24. Mizajou 04-30-24 MIZAJOU: Akòz enkyetid move tan, fèmti sa a pral kòmanse kounye a a 8:00 am Jedi 2 me. Dat fini an rete vandredi aswè, 3 me, move tan ak lòt kondisyon.... li piplis..

Medya Release
1611

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen tanporè seksyon Court Avenue 27 avril

Afiche 04-25-24. Y ap bay yon avètisman trafik pou fèmti tanporè yon seksyon Court Avenue nan samdi 27 avril. Court Avenue, ant Bruce Street ak Main Street, pral fèmen pou... li piplis..

Sal brèf
340

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen tanporè seksyon Court Avenue 27 avril

Afiche 04-25-24. Y ap bay yon avètisman trafik pou fèmti tanporè yon seksyon Court Avenue nan samdi 27 avril. Court Avenue, ant Bruce Street ak Main Street, pral fèmen pou... li piplis..

Medya Release
1151

MIZAJOU KONSÈY SWIKIKÒL: Creek Avenue rete fèmen

Afiche 04-24-24. MIZAJOU KONSÈY SWIKIKÒL la: Nouvo dat fini prevwa pou pwojè sa a se demen, Jedi 25 Avril a 5:00 pm Creek Avenue, ki sitiye ant Main Street ak Bruce Street.... li piplis..

Sal brèf
343

MIZAJOU KONSÈY SWIKIKÒL: Creek Avenue rete fèmen (2)

Afiche 04-24-24. MIZAJOU KONSÈY SWIKIKÒL la: Nouvo dat fini prevwa pou pwojè sa a se demen, Jedi 25 Avril a 5:00 pm Creek Avenue, ki sitiye ant Main Street ak Bruce Street.... li piplis..

Nouvèl
375

Selebrasyon anyèl Arbor Day ak Tree City USA

Ki sa: Selebrasyon Anyèl Arbor Day ak Tree City USA Ki kote: John Sevier Grove (dèyè Sevierville Civic Center, 200 Gary Wade Boulevard) Lè: Jedi 25 Avril 2024, 3:30 pm Vil Sevierville.... li piplis..

Medya Release
1377

40yèm jou Arbor Day ak selebrasyon Tree City USA Jedi 25 avril

Afiche 04-23-24. Selebrasyon anyèl City of Sevierville Arbor Day ak Tree City USA pwograme pou Jedi 25 Avril. Evènman an ap kòmanse a 3:30 pm nan John Sevier Grove (dèyè S la.... li piplis..

Medya Release
1441

Depatman Ponpye 2024 CPR/AED ak Klas Stop Bleed yo

Afiche 04-19-24. Depatman Ponpye Sevierville ap ofri plizyè klas CPR/AED ak Stop Bleed an 2024 nan Katye Jeneral la, Station 1, 1162 Dolly Parton Parkway. Nan klas-baz sa yo... li piplis..

CPR/AED
465

2024 CPR/AED & Stop Bleed Klas Deskripsyon ak Dat

Kou sa a ki baze nan salklas la, anseye patisipan yo rekonèt plizyè ijans ki menase lavi, bay CPR, sèvi ak yon defibrilatè ekstèn otomatik (AED), ak fason yo ka kontwole senyen grav.... li piplis..

Medya Release
1287

Sevierville patisipe nan DEA National Prescription Drug Take Back Day 27 avril

Afiche 04-17-24. Samdi 27 Avril ant 10:00 am ak 2:00 pm, Depatman Lapolis Sevierville pral òganize yon evènman Reprann Medikaman nan kad Jounen Nasyonal pou Repran Medikaman sou Preskripsyon DEA a. SPD o... li piplis..

Sal brèf
443

Sevierville patisipe nan DEA National Prescription Drug Take Back Day 27 avril

Afiche 04-17-24. Samdi 27 Avril ant 10:00 am ak 2:00 pm, Depatman Lapolis Sevierville pral òganize yon evènman Reprann Medikaman nan kad Jounen Nasyonal pou Repran Medikaman sou Preskripsyon DEA a. SPD o... li piplis..

Medya Release
1525

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmti pasyèl Bruce Street ak gazebo/pakin 27 avril

Afiche 04-17-24. Yo bay yon avètisman trafik pou fèmen Bruce Street ant Court Avenue ak Parkway samdi 27 avril 2024. Seksyon Bruce Street sa a pral fèmen pou tout moun.... li piplis..

Sal brèf
400

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmti pasyèl Bruce Street ak gazebo/pakin 27 avril

Afiche 04-17-24. Yo bay yon avètisman trafik pou fèmen Bruce Street ant Court Avenue ak Parkway samdi 27 avril 2024. Seksyon Bruce Street sa a pral fèmen pou tout moun.... li piplis..

Medya Release
1203

KONSÈY SWIKIK: Fèmti tanporè Creek Avenue apati 22 avril

Afiche 04-16-24. Creek Avenue, ki chita ant Main Street ak Bruce Street, pral fèmen pou trafik apati apati 8:00 am lendi 22 avril 2024. Tan ak lòt kondisyon pèmèt.... li piplis..

Sal brèf
390

KONSÈY SWIKIK: Fèmti tanporè Creek Avenue apati 22 avril

Afiche 04-16-24. Creek Avenue, ki chita ant Main Street ak Bruce Street, pral fèmen pou trafik apati apati 8:00 am lendi 22 avril 2024. Tan ak lòt kondisyon pèmèt.... li piplis..

Medya Release
1500

Depatman Lapolis Sevierville Orè 2024 Kids Police Camp

Afiche 04-12-24. Anyèl Depatman Lapolis Sevierville Kids Police Camp yo te pwograme pou Lendi 3 jen - Vandredi 7 jen. Kan an pral fèt chak jou ant 8:00 am ak 4:00 pm.... li piplis..

Sal brèf
568

Depatman Lapolis Sevierville Orè 2024 Kids Police Camp

Afiche 04-12-24. Anyèl Depatman Lapolis Sevierville Kids Police Camp yo te pwograme pou Lendi 3 jen - Vandredi 7 jen. Kan an pral fèt chak jou ant 8:00 am ak 4:00 pm.... li piplis..

Nouvèl
556

Fèmti Tanporè Sant Kominotè a pral swiv pa ouvèti nouvo Sant Fòm ak antre renove

Ki sa: Fèmti Tanporè Sant Kominotè a pral swiv pa ouvèti nouvo Sant Fòm ak antre renovasyon Ki kote: City of Sevierville Community Center, 200 Gary Wade Boulevard Lè: Fèmen 18-20 avril... li piplis..

Medya Release
1342

Fèmti Tanporè Sant Kominotè a pral swiv pa ouvèti nouvo Sant Fòm ak antre renove

Afiche 04-10-24. Kòm ouvèti nouvo sant fizik la ak gwoup renove a ap pwoche, Sant kominotè Sevierville pral fèmen tanporèman jedi 18 avril rive samdi 20 avril pou fè fina.... li piplis..

Nouvèl
452

Pak ak Rekreyasyon vwayaj prentan planifye

Ki sa: Pak ak Rekreyasyon Randevou prentan ki te planifye Ki kote: Konkonb Gap Loop/Avent Cabin Lè: Jedi, 18 avril 2024 Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville te pwograme yon randone prentan nan Cucumbe... li piplis..

Medya Release
1490

Pak ak Rekreyasyon vwayaj prentan te planifye 18 avril

Afiche 04-10-24. Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville te pwograme yon vwayaj prentan nan Cucumber Gap Loop/Avent Cabin jedi 18 avril la. Vwayaj gide a GRATIS epi li limite a dis patisipasyon.... li piplis..

Medya Release
1553

Atelye bidjè BMA pwograme pou 15 avril 2024

Afiche 04-10-24. Sevierville Board of Majistra ak Aldermen (BMA) te pwograme yon atelye lendi 15 avril 2024. Atelye a pral kòmanse a 3:30 pm nan Sevierville Civic Center, 130 Gary W.... li piplis..

Rezilta 1 - 29 nan 29

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo