Vil Sevierville - Logo

Lòt Opsyon gadri

Boys and Girls Club
Orè: 2:30 – 7:00 pm, apre lekòl. 7:00 am – 6:00, pwogram tout lajounen (nan jou sèvis, jou ferye lekòl yo ak ete).
Laj: 6 - 12 ane fin vye granmoun
Frè: $400 pou ane lekòl la ak $400 pou ete a.

Parkway gadri
Orè: 7:00 am - 5:30 pm
Laj: 6 semèn - 12 ane fin vye granmoun
Frè: $65 pa semèn pou apre lekòl. $115 pa semèn pou sezon lete an. Frè enskripsyon $60.

Kids plas
Orè: 2:30 – 6:00 pm, apre lekòl. 7:00 am – 6:00 pm pwogram tout jounen an.
Laj: 5 ane - 12 ane fin vye granmoun.
Frè: $52 pa semèn pou apre lekòl. $125 pa semèn pou sezon lete an. Frè enskripsyon: $35 - $60.

Bibliyotèk King
Orè: 3:00 – fèmen (8:00 pm Lendi – Jedi, 6:00 Vandredi)
Laj: 3rd - 8th klas
Frè: gratis