Vil Sevierville - Logo

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Pèmi Twoub Tè

twoub tè

Pou sit yon acre oswa plis, aplike sou entènèt pou yon Pèmi Twoub Tè.

Pèmi nòt

nòt

Pou sit ki gen mwens pase yon acre, aplike sou entènèt pou yon Pèmi nòt.

Òdonans dlo lapli

Ikòn dlo lapli

Gade nou an Òdonans dlo lapli.

Jete latèks oswa penti ki baze sou dlo

Si w gen penti an latèks oswa penti ki baze sou dlo jete l nan fason sa a: (ATANSYON - Yo ta dwe jete likid ki pa an latèks oswa penti ki baze sou dlo pandan Jounen Fatra Danjere nan Kay la.)

 

Bwat 1/4 oswa mwens plen

  1. Senpleman retire kouvèti a epi mete bwat la nan yon zòn ki an sekirite, ki byen vantile.
  2. Bwat 1/4 oswa mwens ap sèk nan kèk jou epi yo pare pou jete.

Bwat plis pase 1/4 plen

  1. Ajoute yon solidifyan penti abazde, paillis, fatra pou chat, papye graje, Quickrete, oswa nenpòt lòt materyèl ki pral seche penti a.
  2. Brase epi melanje byen.
  3. Mete sou kote pou 30 minit. Nan fen tan sa a, penti a pral gen yon konsistans kolan, tankou farin avwàn, men li pa pral gaye.
  4. Ou kapab kounye a jete penti abazde la menm jan ou ta fè nenpòt fatra esansyèl (tenten).
  5. Apre yo fin melanje penti a ak youn nan materyèl ki endike anwo a, rezidan Vil Sevierville ta dwe kite tèt la nan bwat la epi mete l nan bò twotwa a ansanm ak lòt bagay yo dwe ranmase pandan koleksyon fatra an gwo (tenten). Si w kite tèt la, sa pral fè anplwaye vil yo konnen ke penti a solidifye epi li pare pou ranmase. PA METE NAN BON FATRA.

Kontakte'n

Frank Cravens

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

logo facebook1 50px
Gwoup dlo lapli Sevier
Renmen nou sou Facebook!

Dokiman Dlo Lapli