Vil Sevierville - Logo

Komite Konsiltatif pou Siy ak Zòn Landmark Istorik yo

Prensipal devwa Komite a se pou resevwa, revize, rekòmande oswa rejte aplikasyon yo soumèt pou mete yon Siy Landmark Istorik ki endike pwopriyete istorik ak/oswa zòn nan Vil Sevierville.

Komite a ka reyini twazyèm Madi nan nenpòt mwa lè Prezidan an detèmine li nesesè oswa pridan pou fè sa. Komite a dwe reyini a 5 pm nan Sant Sivik la oswa nan yon lòt kote yo ka deziyen.

 

  • Annette Carpenter
  • Dennis Chambers
  • Carroll McMahan
  • Emily Kile
  • Bob Parker
  • Dustin Smith

Kontakte Nou

City Hall
120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

Enskripsyon Pake Agenda

Enskri pou resevwa ajanda reyinyon BMA ak Komisyon Planifikasyon ak pake.