Vil Sevierville - Logo

Kontakte Nou

Majistra Robert W. Fox
Telefòn: 865.755.3343

Vis Majistra Devin Koester
Syèj 3
Telefòn: 865.654.3366

Konseye Mitch Rader
Syèj 2
Telefòn: 865-368-1837

Konseye Wayne Helton
Syèj 1
Telefòn: 865.291.8108

Konseye Travis McCroskey
Syèj 5
Telefòn: 865.548.6500

Konseye Joey Ohman
Syèj 4
Telefòn: 865.599.9396

Reyinyon Komisyon Konsèy Majistra ak Ejis yo (BMA) yo fèt premye ak twazyèm lendi chak mwa a 6:00 PM nan Sant Sivik Sevierville toupre City Hall ak Community Center, 130 Gary Wade Blvd., Sevierville, TN 37862. .

Linda Underwood, Koòdonatè Administratif
120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

Enskripsyon Pake Agenda

Enskri pou resevwa ajanda reyinyon BMA ak Komisyon Planifikasyon ak pake.

Kalandriye reyinyon Konsèy la