Vil Sevierville - Logo

Konsènan Pwosesis Planifikasyon an

Pwosesis Apwobasyon

  • Anplwaye yo pral konpile tout enfòmasyon evalyasyon yo, rapò Konsiltan yo, estimasyon bidjè yo, analiz SWOT, ak Vizyon yo nan yon dokiman koyesif.
  • Anplwaye Devlopman pral travay ak estaf P&R la pou devlope objektif ak travay konkrè pou akonpli vizyon an.
  • Enfòmasyon sa yo pral enkòpore nan konpilasyon an epi yo pral prezante yon rapò bay komite P&R nan reyinyon an nan mwa desanm.
  • Lè sa a, li pral travay wout li nan pwosesis apwobasyon an soti nan la.
Siveye ak revize
  • Plan travay anyèl yo pral prepare ki akonpli plan an
  • Evalyasyon plan travay la pral fèt chak ane pou detèmine si pwogrè ap fèt epi si direksyon an toujou sou wout.
  • Sondaj Kliyan ak evalyasyon itilizasyon yo pral fèt kòm yon pati nan evalyasyon plan travay la.