Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

avril 2020

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 16 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Nouvèl enpòtan nan vil la
2718

Deklarasyon konjwen sou sezon prentan bezbòl ak softball jèn 2020

Afiche 04-30-20. Sa ki anba la a se yon deklarasyon ansanm nan Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville, Depatman Pak ak Rekreyasyon Pigeon Forge, ak Smoky Mountain Youth Baseball Assoc.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2532

Gwoup Rekiperasyon Ekonomik pibliye Gid pou relouvri jimnastik yo

Afiche 04-30-20. Nan dat 28 avril, Biwo Gouvènè a te anonse konsèy pou jimnaz ak enstalasyon fè egzèsis sou fason pou relouvri san danje. Yo pral pèmèt jimnastik yo relouvri nan 89 nan 95 konte eta a ki te kòmanse.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2533

Gouvènè Lee siyen Dekrè Egzekitif 30

Afiche 04-29-20. YON LÒD KI PÈMÈ TENNESSEANS RETOUNEN TRAVAY YON SEKIRITE PANDAN YO ANKOURAJE KONTINYE ADERANS AK GID SANTE POU LIMITE PROPAJYON COVID 19 la. Nouvo lòd egzekitif la ap anvigè.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2829

Sevierville relouvri kèk enstalasyon pou piblik la

Afiche 04-29-20. Apre desizyon Gouvènè Tennessee Lee te pran pou l pa pwolonje lòd egzekitif rete lakay la, Vil Sevierville kòmanse relouvri kèk enstalasyon pou piblik la. Distans sosyal... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2626

4 Me Reyinyon Konsèy Majistra ak Echèk yo sou Entènèt

Afiche 04-29-20. Pou respekte distans sosyal ak direktiv gwosè reyinyon yo ki gen rapò ak pandemi COVID-19 la, reyinyon regilye 4 me 2020 Konsèy Majistra ak Alder Sevierville.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2789

Sevierville Golf Club fikse pou relouvri vandredi 1ye me

Afiche 04-27-20. Pandan Tennessee kòmanse relouvri ekonomi an semèn sa a, Vil Sevierville anonse relouvri Sevierville Golf Club, ki chita nan 1444 Old Knoxville Highway, vandredi, M.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
3225

Gouvènè Lee anonse plan reouvèti, ofisyèl lokal yo bay lòt rekòmandasyon

Afiche 04-24-20. Gouvènè Tennessee Bill Lee te anonse plan li pou relouvri pati nan ekonomi Tennessee a kòmanse depi lendi 27 avril pou restoran ak mèkredi avril. ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2818

Gouvènè Lee anonse lòd pou pi an sekirite nan kay la pral ekspire 30 avril, Tennessee kòmanse relouvri pa etap semèn pwochèn.

Afiche 04-20-20. REMAK: Enfòmasyon sa yo te pibliye jodi a nan biwo Gouvènè Lee a. Nashville, Tennessee -- Jodi a, Gouvènè Bill Lee te anonse lòd pou Tennessean yo rete lakay yo.... li piplis..

Uncategorised
2441

Nouvèl enpòtan nan vil la
2879

Sevierville sipòte Dekrè Egzekitif #27 Gouvènè Lee a

Afiche 04-13-20. Apremidi a, Gouvènè Tennessee Bill Lee te siyen Dekrè Egzekitif 27, ki pwolonje Dekrè Egzekitif 17, 21, 22 ak 23 ki egzije pou tout Tennessean yo rete lakay yo sof si yo angaje nan e.... li piplis..

Uncategorised
6933

Sant Kominotè Sevierville - Kou antrennman - ONLINE!

Si Videyo yo pa jwe, tanpri vizite paj YouTube la: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0oRQCwHFFZ7_BDzuJcUxzMRZWOy0c0pE li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2408

Yon Mesaj Majistra Robbie Fox 04-03-20

Afiche 04-03-20. Mwen vle remèsye tout moun ki te fè pati yo pou swiv Dekrè Egzekitif #23 Gouvènè Lee konsènan “rete lakay yo,” ansanm ak biznis ki pa esansyèl nou yo ki konp.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
3150

Mizajou enstalasyon ak sèvis vil yo 04-03-20

Afiche 04-03-20 Vil Sevierville pral kenbe rezidan yo enfòme sou nenpòt chanjman nan sèvis vil la ak orè etablisman an nan limyè de pandemi COVID-19 la. Sèvis vil sa yo te d... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2919

Gouvènè Lee bay yon nouvo lòd pou rete lakay ou

Afiche 04-03-20. LÒD EGZEKITIF 23, KI AMANDAN LÒD 22, KI OBLIJE TENNESSEANS POU RETE LAKAY SÒF SI YO GENYEN NAN AKTIVITE ESENSYAL OSWA SÈVIS ESENSYAL Klike la a pou w wè Dekrè Egzekitif 23.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2742

Eta aktyèl enstalasyon ak sèvis vil la 04-02-20

(Mizajou 04-02-20) Vil Sevierville pral kenbe rezidan yo enfòme sou nenpòt chanjman nan sèvis vil la ak orè etablisman an nan limyè de pandemi COVID-19 la. Kounye a, TOUT sèvis vil la rete li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1766

Eta aktyèl enstalasyon ak sèvis vil la 05-18-20

(Mizajou 05-18-21.) Tout enstalasyon Vil la louvri. Vil Sevierville sispann egzijans pou kouvri vizaj pou antre nan enstalasyon gouvènman an apati 18 me 2021. Kouvèti vizaj la. li piplis..

Rezilta 1 - 16 nan 16