Vil Sevierville - Logo

Jou Ferye Veteran - Etablisman Vil la ak Orè Sèvis 2022

Afiche 10-31-22.

Orè sa yo ap anvigè pou enstalasyon ak sèvis vil Sevierville nan jou fèt Veterans Day, Vandredi 11 Novanm:

Sevierville Golf Club la ap ouvri lè nòmal fonksyone.

Ramase fatra rezidansyèl nòmalman pwograme pou Vandredi 11 Novanm yo pral ranmase lendi 14 Novanm. Tout bwat fatra yo dwe bò twotwa a 5:00 am paske kamyon yo ka kouri pi bonè pase nòmal.

Y ap ranmase pil fatra komèsyal/ramase fatra jan yo pwograme nòmalman.

Sant kominotè Sevierville ap fèmen.

Merri Sevierville ap fèmen.

Biwo administratif Travo Piblik ap fèmen.

Biwo administratif Sevierville Water Systems ap fèmen. Pou sèvis ijans, tanpri rele 865-453-5522.

Biwo administratif Sevierville Convention Center ap fèmen.

Sant Sivik Sevierville pral fèmen.

Biwo dosye Depatman Lapolis Sevierville ap fèmen.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506