Vil Sevierville - Logo

Orè Sèvis/Etablisman Vil la pou Peryòd Jou Ferye Thanksgiving 2022

Afiche 11-14-22.

Orè sa yo ap anvigè pou enstalasyon ak sèvis vil Sevierville pandan jou fèt Thanksgiving k ap vini yo: Sant kominotè Sevierville ap fèmen jedi 24 novanm ak vandredi 25 novanm.

 Sevierville Golf Club ak Restoran Mulligan's yo pral fèmen jedi 24 novanm epi yo pral ouvri lè nòmal fonksyone vandredi 25 novanm.

 Ranmase fatra rezidansyèl ki pwograme pou Jedi 24 Novanm pral ranmase vandredi 25 Novanm. Ranmase Fatra Rezidans ki pwograme pou Vandredi 25 Novanm ap ranmase lendi 28 Novanm.

 Poubèl komèsyal ki pwograme pou ranmasaj Jedi 24 Novanm yo pral ranmase Mèkredi 23 Novanm. Koleksyon ki pwograme pou Vandredi 25 Novanm ap fèt kòm dabitid.

 Meri Sevierville ap fèmen jedi 24 novanm ak vandredi 25 novanm.

 Biwo dosye Depatman Lapolis Sevierville ap fèmen jedi 24 novanm ak vandredi 25 novanm.

 Biwo Sevierville Water Systems ap fèmen jedi 24 novanm ak vandredi 25 novanm. Pou sèvis ijans, tanpri rele 453-5522.

 Biwo administratif Sevierville Convention Center ap fèmen jedi 24 novanm ak vandredi 25 novanm.

 Sant Sivik Sevierville ap fèmen jedi 24 novanm ak vandredi 25 novanm.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506