Vil Sevierville - Logo

20 fevriye reyinyon BMA anile

Afiche 02-14-23.

Nan obsèvans jou ferye Prezidans yo, yo te anile reyinyon regilye Konsèy Majistra ak Aldermen Sevierville ki te pwograme pou lendi 20 fevriye a. Pwochen reyinyon regilye BMA a ap fèt a 6:00 pm Lendi 6 Mas nan Sant Sivik Sevierville.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506