Vil Sevierville - Logo

Yon moun ki blese nan ensidan fiziyad

Afiche 07-11-23.

Ofisye Depatman Lapolis Sevierville reponn a yon fiziyad rapòte yè apremidi, lendi 10 jiyè 2023 nan Days Inn, 3402 Winfield Dunn Parkway. Sevier County E911 te avèti distribitè SPD yo apeprè 4:20 pm

Lè yo rive, ofisye yo te lokalize viktim fiziyad la, Crystal Lemka ki gen 47 an nan Morristown, Tennessee, nan yon chanm nan otèl la. Sèvis Anbilans Konte Sevier te transpòte li nan Sant Medikal University of Tennessee. Lemka te trete pou yon blesi bal tou pre zepòl dwat li epi imedyatman lage.

Moun ki swadizan te tire viktim nan, Joshua Ferrell ki gen 37 an nan Morristown, Tennessee, te nan chanm otèl la lè ofisye yo te rive. Apre konsiltasyon ak Katriyèm Biwo Pwokirè Jeneral Distrik Jidisyè a, Ferrell te akize de atak espesyalman grav. Yo te arete Ferrell tou pou yon vyolasyon akizasyon pwobasyon ki soti nan Konte Sevier.

Ensidan an rete anba envestigasyon.

Yo konsidere tout moun ki inosan sof si yo pwouve yo koupab nan yon tribinal.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506