Vil Sevierville - Logo

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen liy sou Old Knoxville Highway

Afiche 07-24-23.

Yo bay yon avètisman trafik pou Old Knoxville Highway soti 7:30 am-3:30 pm Madi 25 Jiyè. Pandan peryòd sa a, Old Knoxville Highway ap redwi a yon sèl liy vwayaj nan zòn East Loop Road ak West Loop. Wout.

Objektif fèmti a se pèmèt travayè yo fè reparasyon tanporè nan wout la ak zòn bank yo. Sikilasyon yo pral kenbe, sepandan otomobilis yo ta dwe atann reta, espesyalman pandan peryòd gwo trafik, epi konsidere yon lòt wout. Chofè yo ta dwe pran prekosyon nan zòn sa a epi planifye pou bloke sikilasyon yo ak chanje fason sikilasyon yo. Travayè ak ekipman lou yo pral prezan.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506