Vil Sevierville - Logo

Sware Nasyonal la vini nan Sevierville 3 oktòb

Afiche 09-15-23.

Depatman Lapolis Sevierville ap òganize katriyèm evènman National Night Out anyèl yo nan Madi, Oktòb 3 soti 6:00 pm-8:00 pm deyò nan Sevierville Minisipal Complex (120 Gary Wade Boulevard). Anpil nan patnè lokal nou yo pral ansanm avèk nou, tankou Biwo Sheriff Konte Sevier, Biwo Envestigasyon Tennessee, Depatman Ponpye Sevierville, ak anpil lòt. Swiv evènman an sou paj Facebook nou an @SeviervillePoliceDepartment pou mizajou ak enfòmasyon sou evènman an!

National Night Out se yon kanpay anyèl pou konstwi kominote nan tout peyi a ki ankouraje patenarya polis-kominote ak kamaradri nan katye a pou fè katye nou yo vin pi an sekirite, kote pou yo viv pi byen. National Night Out amelyore relasyon ant vwazen ak lapolis pandan y ap fè tounen yon vrè sans kominote. Aprann plis sou NNO nan www.natw.org.

"Ofisye nou yo ak anplwaye nou yo ap tann pou yo pase tan sa a ak rezidan nou yo," te di Chèf Lapolis Sevierville Joseph Manning. "Li ta dwe tou de yon aswè enfòmatif ak amizan pou tout moun."

Evènman an pral gen ladan manje gratis, aktivite amizan pou timoun yo, vizit anpil mascotte nan zòn nan, ak ajans sèvis piblik lokal yo. Anpil machin polis, ponpye ak lòt machin ak ekipman premye sekouris yo pral parèt tou.

Nou trè rekonesan pou patwone evènman nou yo, mèsi anpil pou sipòte kominote w la!
Tanger Outlet Mall, Sevier County Utility District, Quaker Steak and Lube, Home Depot, Citizens National Bank, ak Wilderness at the Smokies.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506