Vil Sevierville - Logo

Sezon koleksyon fèy la kòmanse 16 oktòb

Afiche 10-03-23.

Depatman Travo Piblik Vil Sevierville anonse koleksyon fèy yo pral kòmanse lendi 16 oktòb 2023 e li pwograme pou fini nan mitan mwa janvye 2024.

Rezidan yo ka chwazi youn nan altènatif koleksyon fèy sa yo. Tanpri li chak altènatif ak anpil atansyon epi dirije nenpòt kesyon ou ka genyen nan Depatman Travo Piblik nan 865-429-4567.

Koleksyon fèy sache
Depatman Travo Piblik la pral kolekte fèy ki nan sache, ansanm ak lòt fatra nan lakou sache, pandan koleksyon fatra an gwo/tenten chak de semèn. Rezidan yo ka rele 429-4567 epi mande pou yo ranpli yon lòd travay oswa tou senpleman mete sak nan twotwa. PA PAP FÈ RANMASYON ESPESYAL.

Koleksyon fèy vakyòm
Depatman Travo Piblik la ap fè tout efò posib pou w rete nan katye w chak de semèn pou pase fèy fèy yo. Pandan peryòd gwo oswa pann ekipman pickup ka pran plis tan. Vil la te divize an twa seksyon. Yon fwa ekipaj yo fè yon bale nèt sou tout pwen nan vil la yo pral rekòmanse epi fè yon lòt bale nèt sou tout pwen. Metòd koleksyon sa a pral itilize pandan tout sezon koleksyon fèy la. PA PAP FÈ RANMASYON ESPESYAL.

Konsèy pou koleksyon fèy vakyòm:
 Rate fèy nan ranje pa plis pase 3 pye lajè. Pa pake machin yo devan pil fèy yo; Pil fèy ki bloke yo p ap ranmase jiskaske kamyon sèvis la retounen nan zòn nan jan yo pwograme a epi pil fèy yo pa bloke ankò.
 Retire branch, wòch, ak lòt debri; Pil fèy melanje ak lòt materyèl yo p ap ranmase jiskaske kamyon sèvis la retounen nan zòn nan jan yo pwograme a epi yo separe pil fèy yo.
 Pa mete fèy nan lari.

Si w gen nenpòt kesyon konsènan koleksyon fèy, tanpri kontakte Depatman Travo Piblik nan 865-429-4567.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506