Vil Sevierville - Logo

Orè Jounen Prezidan Vil Sevierville 2024

Afiche 02-06-24.

Orè etablisman ak sèvis pou Vil Sevierville nan obsèvans Jounen Prezidan lendi 19 fevriye 2024 la se jan sa a:

• Sant Kominotè a pral ouvri lè nòmal fonksyone.
•Sevierville Golf Club ak Restoran Mulligan a ap ouvri lè nòmal fonksyone yo.
• Koleksyon depotè komèsyal ap fèt kòm dabitid. Pa pral gen okenn koleksyon tenten oswa bwòs.
• City Hall ap fèmen.
•Sant Sivik la ap fèmen.
•Biwo administratif Sevierville Convention Center ap fèmen.
•Divizyon dosye Depatman Lapolis la pral fèmen.
•Biwo administratif Depatman Travo Piblik ap fèmen.
•Biwo administratif Depatman Dlo ak Egou yo pral fèmen. Pou asistans ijans tanpri rele 865-453-5522.
•Renyon regilye Komisyon Konsèy Majistra ak Aldermen ki te pwograme pou Lendi 19 fevriye a te anile. Pwochen reyinyon regilye BMA an pwograme pou lendi 4 mas 2024.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506