Vil Sevierville - Logo

Reyinyon espesyal ki rele BMA ki pwograme pou 12 fevriye

Afiche 02-06-24.

Konsèy Majistra ak Aldermen vil Sevierville (BMA) te pwograme yon reyinyon espesyal pou dat 12 fevriye 2024 konsènan sètifika konfòmite magazen pakè yo ak lòt bagay ki enterese yo. Reyinyon an ap fèt a 2:00 pm nan Sant Sivik Sevierville, 120 Gary Wade Boulevard. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou reyinyon sa a lè w rele Sevierville City Hall nan 865-453-5504 pandan lè biwo regilye yo, lendi jiska vandredi.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506