Vil Sevierville - Logo

Yo pral retire filè semi-pèmanan pickleball nan City Park Mèkredi 7 fevriye 2024.

Afiche 02-06-24.

Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville pral retire filè pickleball semi-pèmanan yo nan teren tenis yo pou sezon tenis lekòl segondè prentan k ap vini an.

Yo pral retire filè yo tanporèman pou pèmèt twa ekip tenis lokal lekòl segondè yo pratike ak òganize match pou sezon prentan an. Kat prensipal tribinal pickleball yo ap toujou disponib. Yo pral retire filè semi-pèmanan yo Mèkredi 7 fevriye yo epi yo pral re-enstale le pli vit ke sezon tenis lekòl segondè a fini nan mitan mwa me.

Jwè Pickleball yo toujou akeyi yo jwenn aksè nan filè pòtab yo pou itilize pandan jou ak lè ekip tenis yo pa sèvi ak tribinal yo. Ou ka jwenn aksè nan kòd la nan filè yo nan tribinal yo lè w kontakte Depatman Pak ak Rekreyasyon nan 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506