Vil Sevierville - Logo

Kou Sètifikasyon Lifeguard Pwograme

Afiche 02-22-24.


Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville te pwograme yon klas sètifikasyon sovtaj nan Sant Kominotè Sevierville nan dat ak lè sa yo. Enskripsyon an kòmanse 26 fevriye.

• 22 mas: 4:00 pm-5:00 pm (tès ladrès dlo anvan kou; dwe ale)
• 13, 14, 20, 21 avril: 8:30 am – 4:00 pm (dwe ale nan tout klas yo)

Patisipan yo dwe gen omwen 15 an, plase yo nan 8 pi wo nan tès la konpetans dlo anvan klas la, epi kontakte Roxanne DeHart nan Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li. pa mas 21.

Sevierville Parks and Recreation Department pral anboche patisipan ki konplete kou a avèk siksè epi yo dwe travay 20 èdtan oswa plis pa semèn pou sezon ete a pou yo ka resevwa kou a gratis.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Roxanne DeHart nan Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li..

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506