Vil Sevierville - Logo

KONSILÈ SOU SIKLASYON: montre machin nan Sant Konvansyon Sevierville

Afiche 03-14-24.

Depatman Lapolis Sevierville ap pibliye yon konsèy sou trafik pou zòn ki toupre Sant Konvansyon Sevierville, ki gen ladan Highway 66 (Winfield Dunn Parkway), Old Knoxville Highway, ak Gists Creek Road. Konsèy la ap anvigè vandredi 22 mas rive samdi 23 mas 2024.

Poneys in the Smokies, yon demonstrasyon machin fanatik Mustang, pral biwo santral li nan Sevierville Convention Center, 202 Gists Creek Road, lendi 18 mas rive samdi 23 mas. Pandan ke yo espere ogmante trafik nan montre machin nan pandan peryòd la, otomobilis yo. ta dwe atann gwo trafik ak reta konsiderab nan zòn ki anwo yo vandredi ak samdi, 22-23 mas.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506