Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

janvye 2024

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 33 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Medya Release
1402

Fèmen tanporè Sant Fitness ak zòn aerobic nan Sant Kominotè Sevierville 6 fevriye

Afiche 01-31-24. Sant Fòm ak zòn aerobic nan Sant Kominotè Sevierville ap fèmen pou antretyen apati 1:30 pm-5:00 pm madi 6 fevriye.... li piplis..

Nouvèl
593

Pisin Sant Kominotè Sevierville pou fèmen yon ti tan pou antretyen 6:00 am-10:00 am Madi 6 fevriye 2024

Ki sa: Pisin Sant Kominotè Sevierville pou fèmen yon ti tan pou antretyen Kote: 200 Gary Wade Boulevard Lè: 6:00 am-10:00 am Madi 6 fevriye 2024 Pisin andedan kay la nan Sevierville Communi.... li piplis..

Medya Release
1300

Pisin Sant Kominotè Sevierville pou fèmen yon ti tan pou antretyen madi 6 fevriye

Afiche 01-29-24. Pisin andedan kay la nan Sant Kominotè Sevierville pwograme pou fèmen ant 6:00 am ak 10:00 am nan Madi 6 fevriye pou antretyen.... li piplis..

Nouvèl
559

Sant kominotè Sevierville pwograme pou fèmen pou antretyen

Ki sa: Sant kominotè Sevierville pwograme pou fèmen pou antretyen Ki kote: 200 Gary Wade Boulevard Lè: Fèmen pasyèl kòmanse a 6 pm 9 fevriye 2024 Sant kominotè Sevierville pwograme.... li piplis..

Medya Release
1313

Sant kominotè Sevierville pwograme pou fèmen pou antretyen

Afiche 01-26-24. Sant kominotè Sevierville pwograme pou penti enteryè ki pral nesesite yon brèf fèmen 9-11 fevriye 2024. Jimnazyòm nan ap fèmen a 6:00 pm Vandredi, fevriye.... li piplis..

Medya Release
1515

KONSILÈ SOU SIFIKASYON: Fèmti Planifye sou Court Avenue Apati 29 janvye

Afiche 01-25-24. De pwojè k ap vini yo pral nesesite fèmti tanporè Court Avenue ant Main Street ak Bruce Street, lendi 29 janvye rive samdi 3 fevriye 2024. Sevierville Publi... li piplis..

Sal brèf
574

KONSILÈ SOU SIFIKASYON: Fèmti Planifye sou Court Avenue Apati 29 janvye

Afiche 01-25-24. De pwojè k ap vini yo pral nesesite fèmti tanporè Court Avenue ant Main Street ak Bruce Street, lendi 29 janvye rive samdi 3 fevriye 2024. Sevierville Publi... li piplis..

Medya Release
1552

Reparasyon Anba Lavil Crosswalk sou Bruce Street Kontinye

Afiche 01-25-24. Reparasyon pasaj pou piaton nan anba lavil Sevierville nan pasaj gazebo sou Bruce Street yo ap kontinye. Akòz reta ki te koze pa move tan, dat pwojè sa a prevwa pou fini... li piplis..

Sal brèf
575

Reparasyon Anba Lavil Crosswalk sou Bruce Street Kontinye

Afiche 01-25-24. Reparasyon pasaj pou piaton nan anba lavil Sevierville nan pasaj gazebo sou Bruce Street yo ap kontinye. Akòz reta ki te koze pa move tan, dat pwojè sa a prevwa pou fini... li piplis..

Medya Release
2369

KONSYÈ SWIKIK: Fèmti Old Knoxville Highway Lane 30 janvye

Afiche 01-25-24. Depatman Travo Piblik Sevierville pral ranplase yon mozayik drenaj sou Old Knoxville Highway ki pral mande pou yon liy fèmen madi 30 janvye. Fèmen liy lan pral kòmanse.... li piplis..

Sal brèf
669

KONSYÈ SWIKIK: Fèmti Old Knoxville Highway Lane 30 janvye

Afiche 01-25-24. Depatman Travo Piblik Sevierville pral ranplase yon mozayik drenaj sou Old Knoxville Highway ki pral mande pou yon liy fèmen madi 30 janvye. Fèmen liy lan pral kòmanse.... li piplis..

Medya Release
1201

Kou Sevierville Golf Club Highlands pwograme pou relouvri

Afiche 01-24-24. Kou Highlands nan Sevierville Golf Club la pwograme pou relouvri pou jwe demen, Jedi 25 janvye. Kou Highlands la fèmen akòz nèj ki pèsistan ak plak.... li piplis..

Medya Release
1124

Sevierville Golf Club Kou yo rete fèmen; Clubhouse ak Restoran Louvri

Afiche 01-23-24. Akòz nèj ki pèsistan ak plak glas sou toude teren gòlf 18 twou, teren Sevierville Golf Club yo ap rete fèmen demen, Mèkredi 24 janvye. Clubhouse la ak Mullig.... li piplis..

Medya Release
1191

Mizajou Kondisyon Wout Sevierville-7:30 am 17 janvye

Afiche 01-17-24. Wout prensipal ak segondè vil yo se sitou sèk ak nan bon kondisyon. Ekip Travo Piblik yo te travay pandan tout lannwit lan ak byen bonè nan maten pou trete ak grate, epi yo pral kontinye sa ... li piplis..

Sal brèf
639

Mizajou Kondisyon Wout Sevierville-7:30 am 17 janvye

Afiche 01-17-24. Wout prensipal ak segondè vil yo se sitou sèk ak nan bon kondisyon. Ekip Travo Piblik yo te travay pandan tout lannwit lan ak byen bonè nan maten pou trete ak grate, epi yo pral kontinye sa ... li piplis..

Medya Release
1302

Reparasyon Anba Lavil Crosswalk yo pwograme pou kòmanse 22 janvye

Afiche 01-17-24. Reparasyon pasaj pou pyeton yo nan twa lokal nan anba lavil Sevierville pral kòmanse 22 janvye nan pasaj gazebo nan Bruce Street. Reparasyon pasaj gazebo a pral mande pou fèmen an... li piplis..

Sal brèf
553

Reparasyon Anba Lavil Crosswalk yo pwograme pou kòmanse 22 janvye

Afiche 01-17-24. Reparasyon pasaj pou pyeton yo nan twa lokal nan anba lavil Sevierville pral kòmanse 22 janvye nan pasaj gazebo nan Bruce Street. Reparasyon pasaj gazebo a pral mande pou fèmen an... li piplis..

Medya Release
1049

Mizajou Kondisyon Wout Sevierville-6:00 pm 16 janvye

Afiche 01-16-24. Wout prensipal yo nan vil la yo klè epi yo seche, ak kèk kote mouye ki rete. Wout segondè yo ak lari lokal yo byen klè men yo ka toujou genyen plak nèj ak glas. Th... li piplis..

Sal brèf
651

Mizajou Kondisyon Wout Sevierville-6:00 pm 16 janvye

Afiche 01-16-24. Wout prensipal yo nan vil la yo klè epi yo seche, ak kèk kote mouye ki rete. Wout segondè yo ak lari lokal yo byen klè men yo ka toujou genyen plak nèj ak glas. Th... li piplis..

Medya Release
944

Biwo Vil Sevierville nan ouvèti anreta 17 janvye

Afiche 01-16-24. Akòz kondisyon metewolojik ki trè frèt ak vwayaj ki kapab danjere nan maten bonè, biwo gouvènman vil Sevierville ak bilding yo pral retade ouvri jiska 10:00 am.... li piplis..

Medya Release
716

Gouvènman Vil Sevierville anonse fèmti pou 16 janvye

Afiche 01-16-24. Akòz kondisyon wout ki trè danjere ki te koze pa glas ak nèj, tout bilding ak biwo gouvènman vil Sevierville yo pral fèmen jodi a, madi 16 janvye 2024. Tout moun ki pa-e.... li piplis..

Sal brèf
612

Gouvènman Vil Sevierville anonse fèmti pou 16 janvye

Afiche 01-16-24. Akòz kondisyon wout ki trè danjere ki te koze pa glas ak nèj, tout bilding ak biwo gouvènman vil Sevierville yo pral fèmen jodi a, madi 16 janvye 2024. Tout moun ki pa-e.... li piplis..

Medya Release
1596

Mizajou Kondisyon Wout Vil Sevierville 7:30 am 01-16-24

Afiche 01-16-24. Wout vil yo se yon sak melanje maten an. Malgre ke ekip Travo Piblik yo te soti lannwit lan epi yo toujou ap trete ak grate maten an, anpil wout gen glas ak nèj. Sot pase ... li piplis..

Medya Release
1010

Sevierville City Hall Sou Dezèdtan Ouvèti Reta 16 Janvye

Afiche 01-15-24. Akòz move tan previzyon an ak enkyetid sekirite, Sevierville City Hall pral gen yon reta de èdtan epi ouvri a 10:00 am demen, madi 16 janvye.... li piplis..

Medya Release
683

Sevierville Golf Club pou fèmen 16 janvye; Sant kominotè sou dezèdtan reta

Afiche 01-15-24. Akòz move tan ak pwoblèm sekirite ki gen rapò ak move tan, chanjman orè vil Sevierville sa yo pral an plas pou madi 16 janvye. • Sevierville Golf Clu... li piplis..

Medya Release
776

Sant Kominotè Sevierville fèmen 15 janvye

Afiche 01-14-24. Akoz move tan prevwa, Sant Kominotè Sevierville ap fèmen demen lendi 15 janvye.... li piplis..

Nouvèl
609

Tèks Sibvansyon Amelyorasyon Touris yo pral Prezante nan Vil Sevierville

Ki sa: Chèk Sibvansyon Amelyorasyon Touris yo dwe Prezante nan Vil Sevierville Ki kote:Sevierville Civic Center, 130 Gary Wade Boulevard Lè: 1:00 pm Vandredi 12 janvye 2024 Vil Sevierville gen... li piplis..

Medya Release
742

Tèks Sibvansyon Amelyorasyon Touris yo pral Prezante nan Vil Sevierville

Afiche 01-10-24. Vil Sevierville te resevwa yon sibvansyon $100,000 pou Amelyorasyon Touris nan Depatman Devlopman Touris Tennessee. Sibvansyon an pral itilize pou devlope de Little Pigeo... li piplis..

Medya Release
785

Konsiltatif Trafik: Martin Luther King, Jr. Jou Mas 2024

Afiche 01-09-24. Yon mach selebre Martin Luther King, Jr. pral fèt nan zòn anba lavil la lendi 15 janvye 2024. Pati nan wout sa yo pral fèmen tanporèman apati de ... li piplis..

Medya Release
869

Vil Sevierville Martin Luther King, Jr. Orè Jounen 2024

Afiche 01-09-24. Chanjman nan etablisman ak orè sèvis yo pou Vil Sevierville annapre Jounen Martin Luther King, Jr. lendi 15 janvye a se jan sa a: • Sant kominotè a pral ... li piplis..

Rezilta 1 - 30 nan 33

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo