Vil Sevierville - Logo

Memorial Day

Chanjman orè enstalasyon ak sèvis pou Vil Sevierville an rekonesans Jounen Memoryal lendi 27 me 2024 la.

Vil Sevierville

Se misyon Vil Sevierville pou bay bon jan kalite sèvis pandan y ap prezève ak avanse enterè kolektif tout sitwayen ak vizitè kominote nou an.

Kòmanse yon biznis nan Sevierville

Vizite yon sèl boutik nou an epi aprann kijan pou kòmanse yon biznis nan Sevierville.

Sant Konvansyon

Destinasyon an. Etablisman an. Evènman ou a. Sitiye nan yon jounen kondui plis pase mwatye popilasyon nasyon an epi ki antoure pa fè makèt, atraksyon ak espektak, nouvo Sant Konvansyon Sevierville pare pou òganize evènman ou a.

Sevierville Golf Club

Sevierville Golf Club prezante de 18-twou chanpyona kou: "The Highlands", yon par 70 ki van nan ti mòn woule kaka kleren ak etan dlo fre mòn ak "The River", yon par 72 ki jwe ansanm ak lòt bò larivyè Lefrat la Little Pigeon.

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Konekte ak nou

Rete konekte ak Vil la sou Facebook ak X.

Peman sou entènèt

Peye bòdwo dlo oswa ranpli taks Ospitalite sou Entènèt isit la

Peye bòdwo dlo oswa dosye taks ospitalite sou entènèt.

Byenveni nan vil Sevierville

Vil ou nan Smokies yo.

Estati Dolly Parton devan Sevier County Courthouse nan Sevierville, Tennessee 

Byenveni nan sit entènèt ofisyèl vil Sevierville, Tennessee.
Vil Dolly Parton, ak vil ou nan Smokies yo tou! 

Nou espere ou renmen sit nou an epi jwenn enfòmasyon an itil. Tanpri santi yo lib yo gade alantou epi dekouvri tout sa ki Sevierville, Tennessee te ofri. 

Se misyon Vil Sevierville pou bay bon kalite sèvis
pandan y ap prezève ak avanse enterè kolektif yo
nan tout sitwayen yo
ak vizitè nan kominote nou an.

Si w gen nenpòt kesyon sou vil nou an, tanpri rele nou nan 865.453.5504

Pou plis enfòmasyon sou vil nou an, tanpri gade Enfòmasyon sou Demenajman Vil Sevierville nan pati anba paj sa a.

Sevierville resevwa prim Lig Minisipal pou Ekselans nan Gouvènans

Afiche 07-18-22.

Lig minisipal Tennessee te soumèt enfòmasyon sa yo.

Atravè inovasyon ak yon devouman nan relasyon travay pozitif ak pwodiktif ant ofisyèl eli yo ak anplwaye minisipal yo, vil Sevierville travay pou bay tou de sèvis minisipal tradisyonèl yo ekselan pandan y ap jwenn nouvo fason inik pou bay sitwayen sèvis sa yo.

An rekonesans pou pi bon jesyon ak pi bon pratik gouvènans vil Sevierville, Lig Minisipal Tennessee an kontan prezante Sevierville yon prim pou Ekselans nan Gouvènans. Yo pral prezante prim lan madi 16 out 2022 nan 82yèm Konferans Anyèl Tennessee Minisipal League (TML) ki te fèt nan Sant Konvansyon Gatlinburg.

“Nou trè rekonesan dèske nou resevwa prim sa a,” te deklare Administratè Vil Sevierville Russell Treadway. “Mwen apresye devouman anplwaye nou yo, Konsèy Majistra a ak Aldermen yo, epi sitou sipò sitwayen nou yo. Se yon imilite pou kamarad ou yo rekonèt yo e nou espere bati sou amelyorasyon kalite lavi sa yo.”

Jwenn pi bon fason pou sèvi ak bay sèvis nan kominote a se deviz ke ofisyèl eli yo ak anplwaye minisipal yo te adopte nan Sevierville. Tou de manm Komisyon Konsèy Majistra vil la ak Echeye yo ansanm ak anplwaye vil la travay ansanm pou kreye, konsepsyon, ak aplike nouvo apwòch nan livrezon sèvis estanda nan fason ki byen mèb ak entanjib.

“Pandan kèk ane ki sot pase yo, nou te gen chans pou nou kapab fè pwogrè enpòtan nan livrezon an jeneral nan sèvis enpòtan nan vil nou an,” te di Majistra Sevierville Robbie Fox. “Anplis de elaji depatman polis ak ponpye nou yo, n ap avanse nan direksyon pou yon ekspansyon Sant Kominotè nou an, ajoute nouvo eleman nan Pak Vil nou an kounye a, bati yon pak vil adisyonèl, epi nou fèk fini nan lari anba lavil la epi nou deja wè nouvo. opòtinite biznis ak lwazi. Nou sensèman apresye pou nou resevwa prim sa a, sepandan, merite a ta dwe ale nan konseye yo pou vizyon yo ak gason ak fanm ki travay di chak jou pou bay sitwayen Sevierville yon wo nivo sèvis.”

Sevierville dènyèman te konplete yon pwojè 8 milyon dola sou lari anba lavil ki te fè nesesite pou ranplase liy dlo ak egou ki aje epi adrese drenaj dlo lapli an yon opòtinite pou bay elektrisite anba tè, telefòn, ak sèvis kab. Depatman vil yo te patisipe nan yon gwo efò kowòdone ak kontraktè, ofisyèl konstriksyon, ak lòt moun pou jesyon, konsepsyon, konstriksyon, ak enstalasyon tou de sèvis piblik sa yo ak pwojè jaden ak anbelisman ki te swiv yo.

Vil la te fèk bay yon bon $100 milyon pou finanse agrandisman katye jeneral lapolis li yo, sant kominotè, izin tretman dlo ak dlo ize, ak konstriksyon yon nouvo East Sevierville Park. Sa vini apre fini yon nouvo bilding katye jeneral depatman ponpye $6.5 milyon dola ak yon nouvo bilding estasyon ponpye anba lavil $4.7 milyon ki pral amelyore tan repons vil la.
Bay sèvis ijans gwan distribisyon se yon lòt objektif pou Sevierville. An kowòdinasyon ak EMA konte a, vil la te adopte Sistèm Avètisman Kòd Wouj pou avèti rezidan yo ak touris yo konsènan evènman enpòtan yo. Depatman Ponpye Sevierville te elaji soti nan 38 pòs aplentan rive nan 52 pòs aplentan, e li te wè tou adopsyon ak fòmasyon Ember, yon Dalmatian ki pral sèvi yon wòl enpòtan nan edikasyon sekirite kont dife ak kontak.

Menm jan an tou, Depatman Lapolis Sevierville te ogmante ofisye sèman li yo soti nan 58 a 65 ak tout ofisye patwouy ekipe ak kamera kò ak aparèy sitasyon otomatik yo achte ak deplwaye pou patwouy lapolis yo. Entèaksyon Lapolis ak kominote a ogmante tou atravè pwogram tankou Coffee With A Cop ak National Night Out.

Dènyèman, lidèchip te konplete yon plan prensipal pak ak rekreyasyon ak patisipasyon anplwaye pak yo. Plizyè pak inik ak pwogram rekreyasyon kounye a ap fèt nan vil la, tankou konstriksyon nouvo teren pickleball ak yon patenarya ak vil Pigeon Forge pou jesyon pwogram Bezbòl Youth nan Konte Sevier. Vil la ap travay tou ak Chanm Komès lokal la pou kòmanse yon pwogram siyalizasyon istorik pou benefis tou de touris ak lokal yo.

Anplis de travay di yo sou pwojè sant vil la, anplwaye Travo Piblik Sevierville te travay di nan vil la. Gwo pwojè reyabilitasyon pon yo ap fèt nan vil la ansanm ak reparasyon nan yon twou koule masiv. Nouvo teknoloji awozaj pwòp tèt ou ap kenbe flè anba lavil la bèl pandan y ap sove vil la dè santèn èdtan travay ak dè milye de galon dlo. Plizyè milye pye twotwa, plizyè santèn ranp twotwa, ak plizyè douzèn siyal trafik pyeton aksesib yo te ajoute kòm yon pati nan plan tranzisyon ADA vil la.
Vil la te kreye yon rezo trafik ki konekte an jeneral ki pèmèt pou rekipere done an tan reyèl ak manipilasyon nan entèseksyon, kontwolè, ak deteksyon videyo adistans atravè lojisyèl santralize. Sistèm siyal trafik vil la reponn ase pou chanje distribisyon pou satisfè bezwen kondisyon trafik aktyèl yo.

Pou satisfè bezwen dlo k ap grandi, vil la te ajoute de nouvo estasyon leve egou, amelyore oswa ranplase 28 estasyon leve, te ajoute yon nouvo estasyon pou ranfòse dlo, epi amelyore uit lòt. Prèske 14,000 kliyan te ranplase mèt yo ak lektè otomatik pandan y ap ajoute 50 mil egou ak 30 mil prensipal dlo.

Pandan vil la ap kontinye elaji, Sevierville tou rasyonalize plizyè pwosesis ki vize pou ranfòse kwasans lokal yo. Vil la te aplike soumèt ak revizyon plan ak pèmi elektwonikman pandan l ap kreye yon “one stop shop” pou aplikasyon biznis ak pwosesis otorizasyon. Travay ak antite prive, eta a, ak pwogram lokal yo, Sevierville te pote plis pase 1,800 nouvo inite lojman depi 2017 ak plis pase mwatye nan sa yo sibvansyone atravè pwogram lokal ak leta pou fè yo abòdab.

Nan kenbe yon konsantre kliyan oryante ak travay ansanm pou jwenn solisyon inik malgre resous limite, vil Sevierville te montre kouman planifikasyon estratejik, travay ann ekip, ak kowòdinasyon ka fè pi bon gouvènman ak yon pi bon vil.

Chak ane Lig Minisipal Tennessee onore vil atravè eta a pou ekselans jeneral, amelyorasyon, pwogram espesifik eksepsyonèl, oswa reyalizasyon depatman.

Avi Piblik

 • Avi Reyinyon Komisyon Konsèy Byè - 6/17/2024
  Vandredi, 31 Me 2024

  Sa a pral sèvi kòm avi legal ke Sevierville Beer Board pral rankontre pou konsidere aplikasyon sa a (yo) pou ak oswa aksyon konsènan pèmi byè (yo):

  ...

  Li piplis..

 • Avi Odyans Piblik - O-2024-009 - Rezoning Middle Creek Rd - 5/20/2024
  Lendi, NAN avril la

  Sa a pral sèvi kòm avi legal ke yo te pwograme yon odyans piblik pou resevwa nenpòt kòmantè piblik sou zafè rezonifikasyon pwopriyete a, jan yo pwopoze nan O-2024-009, ki gen ladann tè sou Middle Creek Road soti nan LDR rive nan NC. Tè sa a te note sou kat jeyografik la pa zòn lonbraj yo.

  ...

  Li piplis..

 • Avi sou Tan Reyinyon Estanda 2024
  Jedi, 04 janvye 2024

  Konsèy Majistra ak Aldermen Sevierville notifye tout Sitwayen Vil Sevierville, Tennessee ke reyinyon piblik yo ap fèt pou ane 2024 nan Sevierville Civic Center, 130 Gary Wade Blvd., Sevierville, Tennessee (sòf si yo di lòt bagay) jan sa a:

  ...

  Li piplis..

Dènye Nouvèl

Pou wè lis konplè pozisyon nan vil Sevierville

Yo t ap anboche 300

Gade pòs travay aktyèl yo!

Evènman k ap vini

17 Jun
Reyinyon Komisyon Konsèy Byè
Dat 06.17.2024 11: 30 am
17 Jun
1 Jiyè
4 Jiyè
Reyinyon Komisyon Planifikasyon yo
Dat 07.04.2024 5: 00 pm

REYINYON RANVYE POU 11 JIYETH

4 Jiyè
Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
Dat 07.04.2024 5: 00 pm

REYINYON RANVYE POU 11 JIYETH

Kalandriye vil la