Vil Sevierville - Logo

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Konekte ak nou

Rete konekte ak Vil la sou Facebook ak X.

Sevierville Job Openings

Sevierville, Tennessee se pi gwo vil ak Syèj Konte Sevier County, TN epi li sitiye apeprè 30 mil nan Sidès anba lavil Knoxville ak 10 mil ak pak nasyonal ki pi vizite nan peyi a, Great Smoky Mountains National Park. Apeprè 20,000 rezidan yo rele Sevierville lakay yo, men plizyè milyon moun vizite chak ane pou anpil atraksyon, avanti fè makèt, ak opòtinite deyò zòn nan gen pou ofri.

Vil Sevierville, ki te fonde an 1795, se yon minisipalite ki enkòpore an 1901, se yon gouvènman lokal ki gen yon Majistra ak yon Komisyon Konsèy Aldermen. Majistra a eli an jeneral epi li sèvi yon manda 2 zan. Administratè Vil la nonmen ap sèvi kòm chèf administratif Vil la.

Apati 1ye jiyè 2023, Vil Sevierville anplwaye apeprè 349 anplwaye aplentan ak yon lòt 250 anplwaye a tan pasyèl. Vil la bay rezidan ak vizitè sèvis sa yo: Lapolis, Ponpye, Pak, Travo Piblik, Wout, Jeni, Kòd Konstriksyon, Planifikasyon, Resous Imèn, Devlopman Ekonomik, Sant Konvansyon, ak Teren Gòlf.

Pou chèche ak aplike pou Travay nan Vil Sevierville - Tanpri ale nan https://www.governmentjobs.com/careers/seviervilletn 

Dènye Nouvèl

Evènman k ap vini

15 Avril
Reyinyon Komisyon Konsèy Byè
Dat 04.15.2024 11: 30 am
15 Avril
Atelye BMA
Dat 04.15.2024 3: 30 pm
15 Avril
16 Avril
Reyinyon PBA
Dat 04.16.2024 2: 00 pm
2 Me
Reyinyon Komisyon Planifikasyon yo
Dat 05.02.2024 5: 00 pm

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506

Kalandriye vil la