Vil Sevierville - Logo

Vil Sevierville

Se misyon Vil Sevierville pou bay bon jan kalite sèvis pandan y ap prezève ak avanse enterè kolektif tout sitwayen ak vizitè kominote nou an.

Kòmanse yon biznis nan Sevierville

Vizite yon sèl boutik nou an epi aprann kijan pou kòmanse yon biznis nan Sevierville.

Sant Konvansyon

Destinasyon an. Etablisman an. Evènman ou a. Sitiye nan yon jounen kondui plis pase mwatye popilasyon nasyon an epi ki antoure pa fè makèt, atraksyon ak espektak, nouvo Sant Konvansyon Sevierville pare pou òganize evènman ou a.

Sevierville Golf Club

Sevierville Golf Club prezante de 18-twou chanpyona kou: "The Highlands", yon par 70 ki van nan ti mòn woule kaka kleren ak etan dlo fre mòn ak "The River", yon par 72 ki jwe ansanm ak lòt bò larivyè Lefrat la Little Pigeon.

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Konekte ak nou

Rete konekte ak Vil la sou Facebook ak X.

Peman sou entènèt

Peye bòdwo dlo oswa ranpli taks Ospitalite sou Entènèt isit la

Peye bòdwo dlo oswa dosye taks ospitalite sou entènèt.

Byenveni nan vil Sevierville

Vil ou nan Smokies yo.

Estati Dolly Parton devan Sevier County Courthouse nan Sevierville, Tennessee 

Byenveni nan sit entènèt ofisyèl vil Sevierville, Tennessee.
Vil Dolly Parton, ak vil ou nan Smokies yo tou! 

Nou espere ou renmen sit nou an epi jwenn enfòmasyon an itil. Tanpri santi yo lib yo gade alantou epi dekouvri tout sa ki Sevierville, Tennessee te ofri. 

Se misyon Vil Sevierville pou bay bon kalite sèvis
pandan y ap prezève ak avanse enterè kolektif yo
nan tout sitwayen yo
ak vizitè nan kominote nou an.

Si w gen nenpòt kesyon sou vil nou an, tanpri rele nou nan 865.453.5504

Pou plis enfòmasyon sou vil nou an, tanpri gade Enfòmasyon sou Demenajman Vil Sevierville nan pati anba paj sa a.

Ranmase Pwosedi

Timoun Lekòl Entèmedyè – Yon manm pèsonèl Kids Unlimited pral rankontre timoun Lekòl Entèmedyè yo nan jimnastik Lekòl Entèmedyè imedyatman apre lekòl la.

Timoun Lekòl Entèmedyè – Timoun lekòl mwayen yo ta dwe rankontre anplwaye Kids Unlimited sou teren foutbòl ki dèyè Lekòl Entèmedyè a. Gade nòt anba a konsènan move tan.

Timoun Lekòl Primè – Timoun ki nan pwogram nan ap monte yon otobis lekòl pou ale nan Lekòl Entèmedyè. Timoun nan pwogram nou an pral nan yon sèl bis, pa gen okenn timoun ki pi wo pase dezyèm ane a nan tablo a. Otobis la pral soti dirèkteman nan Prensipal la nan Entèmedyè a; yo pa pral sou yon wout otobis. Yon manm estaf Kids Unlimited pral rankontre bis la lè li rive nan Lekòl Entèmedyè a. Timoun ki nan pwogram nou an ap kite otobis la anvan nenpòt elèv Entèmedyè oswa Entèmedyè monte.

Timoun k ap patisipe nan pwogram sa a ta dwe nan plas kòrèk ki endike anwo a imedyatman lè lekòl la ale. Yo pral sipoze ke si yon timoun pa nan kote ki apwopriye a nan yon fason apwopriye, yo pa patisipe nan pwogram nan pou jou sa a. Pwosedi pou ranmase sa yo ka chanje selon desizyon sistèm lekòl la pran. Tanpri tcheke avèk Sipèvizè Pwogram nan pou konfime pwosedi sa yo.

Nan ka lapli ak jou vrèman frèt, nou ka vin chèche timoun yo nan otobis Vil nou an. Lè kondisyon sa yo egziste, timoun lekòl presegondè yo ta dwe chèche anplwaye Kids Unlimited nan zòn galri ki kouvri Trula Lawson olye de teren foutbòl la.

Nan okazyon ra, li posib ke otobis nou an pa ta disponib pou pwogram nou an itilize. Se poutèt sa, nou ka oblije mache nan lapli a oswa tanperati ekstrèm frèt, detanzantan. Tanpri prepare pitit ou a pou kondisyon sa yo lè w ba li rad ki apwopriye ak/oswa yon parapli.

Avi Piblik

 • Avi Reyinyon BMA Repwograme - 7/22/2024
  Jedi, KA jen mwa jen

  Sa a pral sèvi kòm yon avi legal ke reyinyon Konsèy Majistra ak Aldermen vil Sevierville (BMA) lendi 15 jiyè 2024 la te repwograme pou 22 jiyè 2024. Reyinyon an ap fèt a 6:00 PM nan Sevierville. Sant sivik. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou reyinyon sa a lè w rele Sevierville City Hall nan 453-5504 pandan lè biwo regilye yo, lendi jiska...

  Li piplis..

 • Avi Odyans Piblik - O-2024-009 - Rezoning Middle Creek Rd - 5/20/2024
  Lendi, NAN avril la

  Sa a pral sèvi kòm avi legal ke yo te pwograme yon odyans piblik pou resevwa nenpòt kòmantè piblik sou zafè rezonifikasyon pwopriyete a, jan yo pwopoze nan O-2024-009, ki gen ladann tè sou Middle Creek Road soti nan LDR rive nan NC. Tè sa a te note sou kat jeyografik la pa zòn lonbraj yo.

  ...

  Li piplis..

 • Avi sou Tan Reyinyon Estanda 2024
  Jedi, 04 janvye 2024

  Konsèy Majistra ak Aldermen Sevierville notifye tout Sitwayen Vil Sevierville, Tennessee ke reyinyon piblik yo ap fèt pou ane 2024 nan Sevierville Civic Center, 130 Gary Wade Blvd., Sevierville, Tennessee (sòf si yo di lòt bagay) jan sa a:

  ...

  Li piplis..

Dènye Nouvèl

Pou wè lis konplè pozisyon nan vil Sevierville

Yo t ap anboche 300

Gade pòs travay aktyèl yo!

Evènman k ap vini

15 Jiyè
1 Août
Reyinyon Komisyon Planifikasyon yo
Dat 08.01.2024 5: 00 pm
1 Août
Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
Dat 08.01.2024 5: 00 pm
1 Août
Komisyon Planifikasyon an
Dat 08.01.2024 5: 00 pm
5 Août

Kalandriye vil la