Vil Sevierville - Logo

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Konekte ak nou

Rete konekte ak Vil la sou Facebook ak X.

Rezilta Sondaj Sitwayen 2017

Nan kòmansman ane sa a, nou te mande rezidan yo pou yo patisipe nan Sondaj Sitwayen chak ane nou an. Rezilta yo nan e Vil la te resevwa evalyasyon trè wo pou sekirite nan vil la, ki gen ladan lapolis ak sèvis ponpye ak plizyè fonksyon Travo Piblik, tankou koleksyon fatra ak antretyen twotwa.

Pifò moun ki repond yo te eksprime ke yo te fè eksperyans yon bon kalite lavi nan Sevierville e yo kwè Sevierville se yon bon kote pou viv. Kalite lavi jeneral nan Sevierville te evalye kòm 'ekselan' oswa 'bon' pa 87% nan moun ki repond. 89% nan moun ki repond yo ta rekòmande Sevierville kòm yon kote pou viv pou lòt moun.

pdf Rapò pou viv nan kominote a (376 KB) (2017)

pdf Dashboard Rezime Konklizyon yo (384 KB)  (2017)

pdf Tandans sou tan (388 KB) (2017)

pdf Apendis teknik (2.06 MB) (2017)

 

Anba a se lyen ki mennen nan dokiman 2015 yo. 

pdf Rapò pou viv nan kominote a (379 KB)  (2015)

pdf Tandans sou tan (358 KB)  (2015)

 

 

 

Dènye Nouvèl

Evènman k ap vini

17 Jun
Reyinyon Komisyon Konsèy Byè
Dat 06.17.2024 11: 30 am
17 Jun
1 Jiyè
4 Jiyè
Reyinyon Komisyon Planifikasyon yo
Dat 07.04.2024 5: 00 pm

REYINYON RANVYE POU 11 JIYETH

4 Jiyè
Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
Dat 07.04.2024 5: 00 pm

REYINYON RANVYE POU 11 JIYETH

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506

Kalandriye vil la