Vil Sevierville - Logo

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Konekte ak nou

Rete konekte ak Vil la sou Facebook ak X.

Asirans, retrèt ak benefis yo

Vil Sevierville ofri yon pake avantaj pou anplwaye aplentan yo. Avantaj sa yo gen ladan asirans medikal ak dantè peye, asirans vi, andikap a kout tèm, ak jou ferye peye. Lè yo anboche, anplwaye vil yo otomatikman enskri nan TN Consolidated Retirement System. Konje vakans yo touche nan yon pousantaj ki baze sou longè sèvis yo. Konje maladi yo touche 1 jou pa mwa.

Plis enfòmasyon sou travay pou Vil Sevierville ak benefis pou anplwaye aplentan.

pdf Règ ak Règleman pèsonèl yo (899 KB)

Dènye Nouvèl

Evènman k ap vini

15 Avril
Reyinyon Komisyon Konsèy Byè
Dat 04.15.2024 11: 30 am
15 Avril
Atelye BMA
Dat 04.15.2024 3: 30 pm
15 Avril
16 Avril
Reyinyon PBA
Dat 04.16.2024 2: 00 pm
2 Me
Reyinyon Komisyon Planifikasyon yo
Dat 05.02.2024 5: 00 pm

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506

Kalandriye vil la